نویسنده = پزشک، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفی و کمی مفهوم خرد بر اساس تحلیل عاملی غیرخطی

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 81-102

حسین ملک محمدی؛ ژانت هاشمی آذر پیله رود؛ شهلا پزشک؛ غلامرضا صرامی