نویسنده = بشارت، رباب
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ مؤلفه‌های کیفیت خواب در والدین کودکان اتیستیک، کم‌توان‌ذهنی و عادی

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 29-46

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ یزدان موحدی؛ رباب بشارت؛ سجاد کوه پیما