اثربخشی طرح‌واره درمانی گروهی بر تنظیم شناختی و رفتاری هیجان در مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری

لیدا ملک زاده؛ سیده زهرا عمادی؛ زهرا نقش

دوره 14، شماره 53 ، فروردین 1403، ، صفحه 201-227

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71499.2524

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تنظیم شناختی و رفتاری هیجان در مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری بود. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی با طرح نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون ـ پـس‌آزمـون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش مـادران دارای کـودک با اختلال یادگیری شهر تهران در شش‌ماهه اول سال 1400 بود. نمونه ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی

مهدی برزگر بفرویی؛ اسما زارع؛ زهرا نقش؛ محمد شفیعی؛ یاسر حیدری

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، ، صفحه 61-92

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.64192.2383

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود­دلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش­آموزان مبتلا به افسردگی بود. پژوهش حاضر نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان دختر افسرده مراجعه­کننده به هسته مشاوره آموزش و پرورش شهر پلدختر در سال1399 -1398 تشکیل ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی خانواده کودکان با نشانگان داون: مطالعه پدیدارشناسی از تجربه زیسته خانواده‌ها و متخصصان

مجید امیدی خانکهدانی؛ غلامعلی افروز؛ سوگند قاسم زاده؛ زهرا نقش

دوره 13، شماره 49 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.65939.2417

چکیده
  نشانگان داون از رایج‌ترین اختلال‌های کروموزومی می‌باشد. تولد کودکی با این نشانگان وضعیت ذهنی و روانی والدین و سایر اعضای خانواده را به‌طور چشمگیری تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی خانواده کودکان با نشانگان داون با توجه به تجربه زیسته خانواده‌ها و متخصصان این حیطه بود. پژوهش به شیوه کیفی ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای مشارکت والدین در رابطه شرم از داشتن فرزند با اختلال یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی؛ سمیرا وکیلی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.65169.2401

چکیده
  مشارکت والدین در خانه در خصوص یادگیری و موفقیت کودکان با اختلال یادگیری از عوامل ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای مشارکت والدین در رابطه بین شرم از داشتن فرزند با اختلال یادگیری و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری است. 140 دانش‌آموز با اختلال یادگیری از کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399 ...  بیشتر