کاربرد تکنولوژی کمکی در حوزه اختلال‌های یادگیری ویژه: مطالعه میان رشته‌ای

شهروز نعمتی؛ کیومرث تقی پور

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1397، ، صفحه 15-45

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.27035.1665

چکیده
  در پژوهش حاضر از طریق مطالعه مروری نظامند و کلیدواژه‌های تخصصیAssistive technology، Instructional Technology، Learning Technology در حوزه اختلال‌های یادگیری ویژه و با استفاده از کلیدواژهای Learning Disability، Specific Learning Disabilities، Reading disorders or Dyslexia، Dysgraphia or written expression، Dyscalculia در پایگاه‌های اطلاعاتی شامل Pupmed، Springer، Scopus، ProQuest، Elsevier، Science direct، Google Scholar، Magiran بین سال‌های 2017-1995 ...  بیشتر