نویسنده = ادیب صابر، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی تمرین تکنیک های کاراته بر تعادل و رفتارهای کلیشه ای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 55-78

10.22054/jpe.2021.50729.2127

فهیمه ادیب صابر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ سلیمان انصاری کلاچاهی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر