نویسنده = مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش کسب معنا بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 75-92

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ ضرغام ضرغامیان