نویسنده = برجعلی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد آدلر-گلاسر به اختلال نافرمانی مقابله ای: مطالعه مروری نظامند

دوره 7، شماره 28، زمستان 1396، صفحه 199-214

10.22054/jpe.2018.32688.1788

سید محمد سید محمودیان؛ حمید علیزاده؛ شهلا پزشک؛ احمد برجعلی؛ نور علی فرخی


2. اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌یار بر بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال نارسایی‌توجه-بیش‌فعالی (نوع اغلب بی‌توجه)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 1-126

10.22054/jpe.2015.1636

سمیه رباط میلی؛ احمد برجعلی؛ حمید علیزاده؛ مصطفی نوکنی؛ نورعلی فرخی