مقایسه هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه زاهدان

حسین جناآبادی؛ مهدیه سرحدی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 159-170

چکیده
    پژوهش حاضر باهدفمقایسههوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 91-90 انجام شد.روش پژوهش از نوعمقطعیمقایسه‌ای بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی تعداد240دانش‌آموزتیزهوش و عادی دوره متوسطه شهر زاهداناز طریق پرسشنامه‌هایهوش هیجانی و سبک دلبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها ...  بیشتر

اثربخشی مشاوره زناشویی بر کاهش تعارضات زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی شهر زاهدان در اردیبهشت ماه 1389

حسین جناآبادی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 53-72

چکیده
  والدین کودکان کم‏توان ذهنی به دلیل داشتن مشکلات فراوان در زمینه نگهداری، تربیت و آموزش آنها آمادگی بیشتری برای تعارضات زناشویی دارند و با توجه به این موضوع که این گونه والدین برای مقابله با مشکلات خانوادگی، نیازمند کمک می‏باشند، مطالعه حاضر با هدف تأثیر مشاوره زناشویی بر تعارضات زناشویی آنها انجام گرفت. مطالعه حاضر به شیوه نیمه ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر کاهش اختلالات رفتاری دانش‏آموزان استثنایی پایۀ پنجم مدرسۀ مختلط کوثر زاهدان در سال 90-1389

حسین جناآبادی

دوره 1، شماره 2 ، مرداد 1390، ، صفحه 73-84

چکیده
  علاوه بر نقایص جسمانی و محرومیت‏های ناشی از آن، ضعف مهارت‏های اجتماعی در کودکان استثنایی می‏تواند منشأ بسیاری از اختلالات رفتاری آنان شود. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های اجتماعی بر کاهش اختلالات رفتاری این کودکان است. مطالعه حاضر به شیوه نیمه آزمایشی با بهره‏گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه ...  بیشتر