نویسنده = زارعی حسین آبادی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 89-107

10.22054/jpe.2017.4671.1164

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 169-188

10.22054/jpe.2016.5287

کاظم برزگر بفروئی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان