نویسنده = صیام، نجمه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان با اختلال درخودماندگی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 1-19

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام؛ مهیا عابدی کوپایی


2. تأثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان در کودکان اتیستیک

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 47-64

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام پور؛ مهیا عابدی کوپایی