مقایسه عملکرد عصب‌روان‌شناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر

معصومه طیب لی؛ شهلا پزشک؛ ژانت هاشمی آذر؛ یوسف جلالی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 41-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7111

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد عصب روانشناختی بزرگسالان مبتلابه نشانگان داون با و بدون بیماری آلزایمر بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه مورد پژوهش شامل بزرگسالان مبتلا به نشانگان داون که در مرکز معلولین و کم‌توانان ذهنی شهر تهران به‌صورت تمام ‌وقت نگهداری می‌شدند و یا نیمه‌وقت مشغول فعالیت‌های توان‌بخشی بودند. با استفاده ...  بیشتر