اثربخشی روش ایزی‌مایند (Easy Mind) بر برنامه‌ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دچار اختلال ریاضی

سمیرا علی زاده؛ یوسف دهقانی؛ فریده سادات حسینی؛ صفا برزگری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، ، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71325.2522

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی روش ایزی مایند (Easy Mind) بر برنامه­ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری شامل دانش­آموزان مراجعه­کننده به مرکز اختلالات یادگیری بوشهر بود که تشخیص ناتوانی ...  بیشتر

بررسی نقش خوش بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی خودناتوان سازی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه

یوسف دهقانی؛ صادق حکمتیان فرد

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1399، ، صفحه 135-159

https://doi.org/10.22054/jpe.2020.50285.2112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی خود ناتوان‌سازی بر اساس خوش‌بینی تحصیلی، باورهای فراشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانش-آموزان دارای اختلال یادگیری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 540 دانش‌آموز دچار انواع اختلال یادگیری پایه سوم تا پنجم ابتدایی ارجاع داده‌شده به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش بوشهر در سال ...  بیشتر

اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

یوسف دهقانی؛ صادق حکمتیان فرد

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1398، ، صفحه 137-158

https://doi.org/10.22054/jpe.2019.40837.1961

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی است. این پژوهش از طرح شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری ریاضی مراجعه کننده به مرکز ناتوانی یادگیری آموزش و پرورش شهر بوشهر ...  بیشتر

مقایسه امیدتحصیلی، سرزندگی‌تحصیلی و درگیری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی

یوسف دهقانی؛ صادق حکمتیان؛ مرضیه پاسالاری

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 215-236

https://doi.org/10.22054/jpe.2019.35387.1845

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه امیدتحصیلی، سرزندگی‌تحصیلی و درگیری‌تحصیلی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی انجام گرفت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری دبستانی مدارس شهر بوشهر که در سال تحصیلی97-1396 مشغول به تحصیل بودند، می‌باشد. آزمودنی‌های ...  بیشتر