1. مقایسۀ مسئولیت‌پذیری بین خواهران و برادران دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی و عادی

قربان همتی علمدارلو؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ محمد مهدی تیموری

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1392، ، صفحه 57-74

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مسئولیت‌پذیری بین خواهران و برادران دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی و عادی صورت گرفت.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خواهران و برادران نوجوان12-18 ساله دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی و عادی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 170 نوجوان 12-18 ساله( 80 نفر از آن‌ها خواهر یا برادر با کم‌توانی‌ذهنی داشتند ...  بیشتر

2. پیش‌بینی نشانه‏های سلامت‌روانی بر اساس تاب‏آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز در سال تحصیلی 91-1390

ستاره شجاعی؛ احمد به ‏پژوه؛ محسن شکوهی یکتا؛ باقر غباری

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1391، ، صفحه 21-46

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی نشانه‌های سلامت‌روانی بر اساس تاب‌آوری در خواهران و برادران نوجوان دانش‌‌آموزان با کم‌توانی ذهنی صورت گرفت. روش پژوهش کاربردی و شیوة انجام دادن آن همبستگی است. جامعة آماری در این پژوهش کلیة خواهران و برادران نوجوان 12-18 ساله دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی شهر شیراز درسال تحصیلی 91-1390بودند که از بین آنها ...  بیشتر