مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی‌های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

فرخ لقا عکافی بروجنی؛ معصومه بهبودی؛ فریده دوکانه ای فرد

دوره 13، شماره 52 ، دی 1402، ، صفحه 157-188

https://doi.org/10.22054/jpe.2024.76722.2632

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی- رفتاری بر ویژگی­های شخصیتی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. این مطالعه یک پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون و گروه کنترل بود. 45 مادر دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور ...  بیشتر

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان

جعفر رحمن زاده مقدم؛ گلاویژ علیزاده؛ محمد رستمی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.55178.2216

چکیده
  نوجوانان به عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و برون‌سازی شده بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش 362 دانش‌آموز پسر دوره متوسطه شهر بوکان، با استفاده ...  بیشتر