نویسنده = باقری، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. تجربه زیسته مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1399، صفحه 133-174

10.22054/jpe.2021.56808.2252

مهرزاد رمضانلو؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ فریبرز باقری؛ سمیه رباط میلی