نویسنده = شریفی درآمدی، پرویز
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-34

10.22054/jpe.2018.28895.1705

احسان طوفانی نژاد؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ شین داسون؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دلاور


2. اثربخشی آموزش والدین شناختی رفتاری بر نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 109-123

10.22054/jpe.2015.1916

مهدی قدرتی میرکوهی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ قاسم عبداللهی بقرآبادی


3. تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 78-90

10.22054/jpe.2015.1640

اکرم هدی پور؛ پرویز شریفی درآمدی؛ فرنگیس کاظمی