نویسنده = اسدی گندمانی، رقیه
تعداد مقالات: 3
1. رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دانش ‏آموزان با اختلال اوتیسم

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 27-48

10.22054/jpe.2016.7366

رقیه اسدی گندمانی؛ فرنگیس کاظمی؛ ابراهیم پیشیاره؛ ژانت هاشمی آذر؛ عباس نسائیان


2. تأثیر آموزش ایفای نقش بر مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان کم‏توان‏ذهنی خفیف

دوره 5، شماره 18، تابستان 1394، صفحه 136-155

10.22054/jpe.2015.1667

رقیه اسدی گندمانی؛ عباس نسائیان؛ شهلا پزشک؛ ژانت هاشمی آذر؛ غلامرضا صرامی؛ مرضیه سینا


3. دلبستگی عمومی والدین و نظریۀ ذهن دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 99-116

رقیه اسدی گندمانی؛ عباس نسائیان؛ پرویز شریفی درآمدی