نویسنده = البرزی، شهلا
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه خودمختاری و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون ناتوانی ذهنی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 139-150

10.22054/jpe.2016.7117

آسیه شامرادلو؛ شهلا البرزی؛ دیبا سیف


2. مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1393، صفحه 117-137

محمدمهدی تیموری آسفیچی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو؛ فریبا خوشبخت


3. تأثیر جایگاه شغلی و تحصیلات بر کیفیت زندگی والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 103-118

مجید امیدی خانکهدانی؛ شهلا البرزی