مقایسه خودمختاری و ابعاد آن در دانش آموزان با و بدون ناتوانی ذهنی

آسیه شامرادلو؛ شهلا البرزی؛ دیبا سیف

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 139-150

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7117

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه خودتعیینی و ابعاد آن در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی در سنین 14 سال و بالاتراند که در سال تحصیلی 92- 91 در مدارس شیراز مشغول به تحصیل هستند. نمونه پژوهش حاضر مشتمل بر120 دانش‌آموز دختر ...  بیشتر

مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

محمدمهدی تیموری آسفیچی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو؛ فریبا خوشبخت

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، ، صفحه 117-137

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی شهر شیراز بود. این پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی بالای 16 سال دوره متوسطه شهر شیراز  بود. نمونه‌های پژوهش 160 دانش‌آموز(80 دانش‌آموز  با کم‌توانی‌ذهنی و 80 دانش‌آموز  بدون کم‌توانی‌ذهنی) ...  بیشتر

تأثیر جایگاه شغلی و تحصیلات بر کیفیت زندگی والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

مجید امیدی خانکهدانی؛ شهلا البرزی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1393، ، صفحه 103-118

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه جایگاه شغلی و تحصیلات باکیفیت زندگی والدین دانش­آموزان کم‌توان­ذهنی خفیف بود. تحقیق به‌صورت پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام گرفت. افراد شرکت­کننده در این پژوهش مشتمل بر 290 نفر از والدین دانش­آموزان کم­توان­ذهنی بودند که از طریق نمونه‌گیری خوشه­ای از بین والدین دانش­آموزان کم­توان­ذهنی ...  بیشتر