نویسنده = عابدی، احمد
تعداد مقالات: 5
4. بررسی اثربخشی برنامه سه تایی غنی سازی رنزولی برخلاقیت کودکان تیزهوش دبستانی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1395، صفحه 81-95

10.22054/jpe.2016.7113

مژگان شوشتری؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی