نویسنده = شجاعی، ستاره
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی برنامه بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان پسر با نارساخوانی

دوره 7، شماره 25، بهار 1396، صفحه 35-52

10.22054/jpe.2017.6033.1182

نعمت الله لدنی فرد؛ ستاره شجاعی؛ قربان همتی علمدارلو


2. مقایسه احساس تنهایی در افراد با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و عادی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 107-127

10.22054/jpe.2016.7369

ستاره شجاعی؛ حجت پیرزادی؛ محمد خاموشی؛ سعید شریفی