نویسنده = کاظمی، فرنگیس
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر تمرین های روانی حرکتی بر بهبود خوانایی دست خط در دانش اموزان ابتدایی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 1-18

10.22054/jpe.2018.9208

رقیه بهرامی؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی


5. تأثیر تغییر سبک اسناد بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان دختر نابینا

دوره 5، شماره 19، پاییز 1394، صفحه 78-90

10.22054/jpe.2015.1640

اکرم هدی پور؛ پرویز شریفی درآمدی؛ فرنگیس کاظمی