مقاله پژوهشی
اثربخشی بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر کارکردهای اجرایی و ادراک دیداری کودکان با اختلال یادگیری خاص

شرمین اسمعیلی انور؛ رضا قربان جهرمی؛ امین رفیعی‌پور؛ مهرداد ثابت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.69634.2478

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به شرح زیر می باشدچکیده: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته آموزشی تقویت غلبه طرفی بر مولفه‌های کارکردهای اجرایی و ادراک دیداری در کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون به همراه گروه گواه بود. از میان کودکان مقطع ابتدایی از 7 تا 12 سال که در کلینیک‌های روان‌شناسی شهر تهران در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی تئاتر درمانی بر میزان پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی - نقص توجه

مریم محمدی دولت آباد؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ آزاده چوبفروش زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.68260.2461

چکیده
  اختلال بیش فعالی-نقص توجه از جمله اختلالاتی است که منجر به بروز مشکلات متعددی برای کودکان مبتلا می‌شود، درمان‌های متعددی نیز برای بهبود این اختلال پیشنهاد شده، اما پرداختن به درمان‌های غیردارویی که فاقد عوارض جانبی باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دراین پژوهش اثربخشی تئاتردرمانی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز محور و روش چند حسی بر حافظه کاری دانش‌آموزان پایه سوم با اختلال ریاضی

مرتضی زیبایی ثانی؛ محمد محمدی پور؛ ابوالقاسم شکیبا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70546.2495

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغز‌محور و روش چندحسی بر حافظه کاری دانش‌آموزان پایه سوم با اختلال ریاضی انجام‌گرفته است. این مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری آن تمامی دانش‌آموزان پایه سوم با اختلال ریاضی مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی و توان‌بخشی مشکلات ویژه یادگیری آموزش‌وپرورش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی بازی مشترک والد و کودک بر کاهش تکانشگری و افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

مهسا ذوالفقاری؛ محسن شاکری نسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71875.2535

چکیده
  بعضاً وجود رفتارهای تکانشی در کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی باعث می‌گردد تا مشکلات اجتماعی در آنان افزایش یابد که میزان تعامل با والد می‌تواند موجب افزایش توانمندی‌های آنان گردد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی مشترک والد و کودک بر کاهش تکانشگری و افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجی‌گر عوامل فراتشخیصی تنظیم هیجان و عدم‌ تحمل بلاتکلیفی در ایجاد آسیب‌های برون‌نمود در کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم

فاطمه حسین جانی؛ مهدی زمستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71240.2521

چکیده
  اختلال طیف اُتیسم یکی از اختلالات عصبی-تحولی حائز اهمیت است که همواره با سایر اختلالات روانپزشکی همبودی بالایی دارد. یکی از راه‌های بررسی این همبودی، شناسایی مکانیسم‌های زیربنایی دخیل در آن می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی‌گر تنظیم هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی در ایجاد اختلالات برون‌نمود در کودکان مبتلا به اختلال طیف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی واقعیت‌درمانی مبتنی بر پذیرش‌مثبت بی‌قید و شرط خود بر نگرش به باروری و فرزندآوری مادران فرزند با اختلالات طیف‌اوتیسم

مریم ابراهیمی؛ محبوبه طاهر؛ عباسعلی حسین خانزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71031.2514

چکیده
  اختلالات طیف اوتیسم اثرات شدیدی بـر زندگی خانوادگی می‌گذارد. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی مبتنی بر پذیرش‌مثبت بی‌قید و شرط خود بر نگرش به باروری و فرزندآوری مادران فرزند با اختلالات طیف‌اوتیسم انجام گرفت. پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تمرینات مربع گام برداری بر حافظه کاری و تعادل ‏کودکان مبتلا به اوتیسم

جلال دهقانی زاده؛ میرجواد مجردآذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72432.2550

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف ‏بررسی اثر تمرینات مربع گام‌برداری بر حافظه‌کاری و تعادل کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی کودکان 6 تا 12 سال مبتلا به اوتیسم خفیف شهرستان ارومیه بود که به صورت تصادفی هدفمند 30 نفر از آنها انتخاب و در دو ‏گروه 15 نفری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی رویکرد مبتنی بر شفقت بر ناگویی هیجانی و احساس انسجام در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

جعفر محمودی؛ ایمان مصباح؛ علی رضایی شریف،

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72796.2557

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رویکرد مبتنی بر شفقت بر ناگویی هیجانی و احساس انسجام در مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی انجام شد. مطالعه حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل با پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری، مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی در شهر مرند بود که در فاصله سال‌های 1396 تا 1401 در اداره بهزیستی برای فرزندان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر آموزش خوددلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش-آموزان مبتلا به افسردگی

زهرا نقش؛ مهدی برزگر بفرویی؛ یاسر حیدری؛ محمد شفیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.64192.2383

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود‌دلسوزی شناختی بر بهزیستی ذهنی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر افسرده مراجعه‌کننده به هسته مشاوره آموزش و پرورش شهر پلدختر در سال1399 -1398 تشکیل می‌دادند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجربه زیسته چالش‌های نوجوانان کم توانی ذهنی

محسن نیازی؛ سیدحسین سیادتیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.74081.2586

چکیده
  دوره نوجوانی به عنوان یکی از دوره‌های پرچالش در زندگی انسان شناخته می‌شود که بحران‌های فراوانی در زمینه هیجانی اجتماعی و حتی آموزشی به همراه دارد. این دوره برای نوجوانانی که مبتلا به کم‌توانی ذهنی هستند می‌تواند با چالش‌ها و رنج‌های بیشتری رو به رو باشد؛ از این‌رو هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین تجربه زیسته چالش‌های نوجوانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین نقش صبر و هوش اخلاقی در پیش‌ بینی کنترل عمل (جهت‌گیری پویا و ایستا) مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم

شهلا زورمند بناب؛ فریده حسین ثابت؛ ابوالقاسم عیسی مراد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71514.2526

چکیده
  اختلال طیف اتیسم، ناتوانی تحولی_عصبی پایداری است که چالش‌های مداوم در رشد ارتباط اجتماعی، گفتار، ارتباطات غیرکلامی و همچنین الگوهای رفتاری کودک دارای این اختلال، می‌تواند تعامل مادر و فرزند را تحت تأثیر قرار ‌دهد. از این رو، توجه به عوامل مؤثر بر سازگاری مادر، به‌منظور ارتقای سلامت مادر و بهبود روابط مادر_کودک، حائز اهمیت است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی

فرهاد غدیری؛ کریم عبدالمحمدی؛ عسگر علیمحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73269.2564

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه انزوای اجتماعی و بهزیستی روانی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری خاص و عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پژوهش‌های علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری و عادی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1402-1401 بود. که از این جامعه با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلویی بر کیفیت روابط موضوعی و مکانیسم‌های دفاعی در نوجوانان با اختلال اضطراب جدایی

احمد ناصری؛ مهناز خسروجاوید؛ سید موسی کافی ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70870.2510

چکیده
  اختلال اضطراب جدایی از شایع‌ترین اختلال روانی در نوجوانان است که موجب اختلالات شدید جسمانی و روانی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت دوانلویی بر کیفیت روابط موضوعی و مکانیسم‌های دفاعی در نوجوانان با اختلال اضطراب جدایی انجام شد. این پژوهش از نوع ‌تجربی با طرح پیش‌آزمون _ پس‌آزمون و گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش مادران دارای کودک‌استثنایی

نجمه ابراهیم زاده؛ سیدمحسن اصغری نکاح؛ سکینه سلطانی کوهبنانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.67103.2437

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش‌مادران دارای کودک‌استثنایی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مادران دارای کودک‌استثنایی شهر مشهد بود که در آموزش‌وپرورش استثنایی استان خراسان رضوی ثبت‌نام‌شده بودند، انتخاب نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایتمندی خانواده‌ها در اختلال طیف اتیسم

مریم شکوهی راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70389.2488

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان‌های بیومدیکال بر نشانه‌ها و رضایت‌مندی خانواده‌ها در اختلال طیف اتیسم بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کودکان اتیسم گروه‌ اتیسم در فضای مجازی بودند که از این جامعه 30 نفر از کودکان اتیسم 4 تا 12 ساله اتیسم، 15 نفر در گروه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر مولفه‌های حافظة کاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

مهدی رسولی؛ سعید رضایی؛ فاطمه نیکخو؛ پرویز شریفی درآمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.73985.2581

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه یار بر مولفه‌های حافظة فعال دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی انجام شد.روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش-آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر با اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی شهر تهران بود. برای انتخاب نمونه از بین همه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شیوع نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و ارتباط آن با خستگی از دلسوزی مادر

مهدی عبداله زاده رافی؛ فاطمه رضایی؛ سعید آریاپوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72832.2559

چکیده
  به خاطر وجود برخی از ویژگی‌های دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی و صدق نکردن برخی از معیارهای تشخیصی در مورد نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در این افراد، ممکن است تشخیص اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در افراد کم‌توان ذهنی مدنظر قرار نگیرد یا شیوع آن خیلی کمتر از میزان واقعی برآورد شود. هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه‌ی مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مساله و تنظیم شناختی هیجان از طریق میانجی‌گری تاب‌آوری خانواده و همدلی عاطفی در مادران دارای کودک فلج مغزی

متین فرحبخش دقیق؛ رضوان همایی؛ حمداله جایروند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.75438.2606

چکیده
  هدف ارائه‌ی مدل ساختاری رضایت زناشویی بر اساس مشارکت پدر در فرزندپروری، مهارت حل مساله و تنظیم شناختی هیجان از طریق میانجی‌گری تاب‌آوری خانواده و همدلی عاطفی در مادران دارای کودک فلج مغزی بود. پژوهش، توصیفی پیمایشی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مادران دارای کودک فلج مغزی شهر رشت به تعداد 240 نفر در سال 1401 بودند. نمونه با ...  بیشتر