نویسنده = زارعی زوارکی، اسماعیل
تعداد مقالات: 7
2. طراحی و اعتباریابی الگوی آموزشی محیط یادگیری غنی شده با شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 8، شماره 29، بهار 1397، صفحه 1-34

10.22054/jpe.2018.28895.1705

احسان طوفانی نژاد؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ شین داسون؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ علی دلاور


3. تاثیر آموزش غنی‌شده با تلفن همراه بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی، مشارکت و یادگیری دانش‌آموزان آسیب‌دیده بینایی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1395، صفحه 1-26

10.22054/jpe.2016.7365

زبیح‌اله اللهی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ پرویز شریفی‌درآمدی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور


5. تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی بر یادگیری، یادداری و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم‌توان‏ذهنی

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 111-128

الهه ولایتی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدحسن امیرتیموری


7. معماری مجدد آموزش عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری

دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 113-134

اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ مریم ایزی