کلیدواژه‌ها = کم‌توان ذهنی
تعداد مقالات: 8
3. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1396، صفحه 89-107

10.22054/jpe.2017.4671.1164

کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان


5. اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 6، شماره 21، بهار 1395، صفحه 169-188

10.22054/jpe.2016.5287

کاظم برزگر بفروئی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان


6. مقایسۀ نشانه‌های اضطراب و افسردگی در نقاشی آدمکِ دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی و عادی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 113-128

نسترن سیداسماعیلی قمی؛ علی شیخ الاسلامی


7. تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و شناختی ـ فراشناختی بر عملکرد حل مسأله و رفتار سازشی دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1391، صفحه 99-116

علیرضا محمدی آریا؛ مریم سیف نراقی؛ علی دلاور؛ اسماعیل سعدی پور