رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان

جعفر رحمن زاده مقدم؛ گلاویژ علیزاده؛ محمد رستمی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، ، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.55178.2216

چکیده
  نوجوانان به عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و برون‌سازی شده بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش 362 دانش‌آموز پسر دوره متوسطه شهر بوکان، با استفاده ...  بیشتر

اثر بخشی مداخلات گروهی (SS-GRIN) بر بهبود مهارت‌های اجتماعی، شایستگی تحصیلی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم

افسانه رحیمی؛ احمد یارمحمدیان؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 45-69

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.21898.1561

چکیده
  چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درمان مداخلات گروهی (SS-GRIN)، بر بهبود مهارت‌های اجتماعی، تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم است. روش این پژوهش مورد منفرد(طرح A-B-A) بوده است و با استفاده از نمونه گیری هدفمند3دانش آموز مبتلا به اتیسم انتخاب شدند. جلسات آموزشی بر اساس برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی دی روزیر ...  بیشتر

تأثیر آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان با مشکلات رفتاری

عباسعلی حسین‌خانزاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.24319.1614

چکیده
  یکی از دلایل اصلی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در مدارس، عدم توانایی تنظیم هیجان‌های مختلف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان با مشکلات سازش‌یافتگی بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان ...  بیشتر

رابطه تاب‌آوری و شادکامی والدین با مشکلات رفتاری دانش آموزان ابتدایی

سمیه امینی؛ مهدیه سادات خشوعی

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1396، ، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22054/jpe.2017.22110.1567

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه تاب‌آوری و شادکامی والدین با مشکلات رفتاری دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان بودند که در سال 94- 1393 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه آماری تعداد 120 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

تاثیر آموزش برنامه حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396، ، صفحه 175-202

https://doi.org/10.22054/jpe.2017.7724

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان انجام شد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون - پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 120 دانش‌آموز با میانگین سن و پایه تحصیلی به ترتیب 11 و 5 ، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با انتساب تصادفی به دو گروه آزمایشی (60 نفر) و گواه (60 نفر) ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی مادر و تاب‌آوری خانواده در رابطه‌ی بین مشکلات رفتاری کودک دارای اختلال‌های طیف اوتیسم و بهزیستی روان‌شناختی مادر

زهره حسین زاده؛ علی‌رضا کاکاوند؛ عبدالجواد احمدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 151-178

https://doi.org/10.22054/jpe.2016.7371

چکیده
  چکیده  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی مادر و تاب‌آوری خانواده در رابطه‌ی بین مشکلات رفتاری کودک دارای اختلال‌های طیف اوتیسم و بهزیستی روان‌شناختی مادر بود. جامعه آماری شامل مادرانِ کودکان دارای اختلال‌های طیف اوتیسم در دامنه‌ی سنی 3 تا 16 سال شهرهای تهران، کرج و قزوین بودند که از بین آنها 170 نفر با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

اثربخشی موسیقی درمانی بر رفتار‌های کلیشه‌ای، رفتارهای آسیب به خود و رفتار‌های پرخاشگرانه‌ی کودکان اتیستیک

مجتبی گشول؛ بختیار کرمی؛ ارکان خوشکلام

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1393، ، صفحه 132-149

چکیده
  یکی از مهم­ترین مشکلات کودکان اتیستیک مشکلات رفتاری این کودکان است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر شدت و فراوانی رفتار­های کلیشه­ای، رفتارهای آسیب به خود و رفتارهای پرخاشگرانه­ی کودکان اتیستیک بود. روش پژوهش آزمایشی دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش 24 کودک اتیستیک بودند ...  بیشتر

مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

قربان همتی علمدارلو

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1393، ، صفحه 19-38

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنیصورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کودکان پیش‌دبستانی با و بدون کم‌توانی‌ذهنی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 116 نفر (58 کودک پیش‌دبستانی با کم‌توانی‌ذهنی و 58 کودک پیش‌دبستانی بدون کم‌توانی‌ذهنی) به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ...  بیشتر