مقاله پژوهشی
1. واکاوی اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

شهروز نعمتی؛ حمید علیزاده

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.26592.1656

چکیده
  اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی اختلالی عصبی-تحولی است که چگونگی مدیریت و درمان آن برای والدین و نیز متخصصان حوزه نارسایی‌های تحولی چالش‌انگیز بوده است، در سال‌های اخیر نوروفیدبک یکی از رویکردهای به‌کار رفته در درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی است که موثر بودن آن در حوزه‌ نارسایی‌های تحولی به‌ویژه اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس فرزندپروری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

خدیجه شیرالی نیا؛ حدیث عبدالهی موسوی؛ رضا خجسته مهر

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.26885.1695

چکیده
  والدین دارای کودک دارای اختلال طیف اتیسم در بزرگ‌کردن فرزند خود با چالش‌های زیادی مواجه هستند. طبق پژوهش‌ها این والدین در مقایسه با والدین کودکانی که معلولیت‌های دیگر دارند استرس فرزندپروری بیشتری را تجربه می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس فرزندپروری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. اثر بخشی مداخلات گروهی (SS-GRIN) بر بهبود مهارت‌های اجتماعی، شایستگی تحصیلی و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم

افسانه رحیمی؛ احمد یارمحمدیان؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 45-69

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.21898.1561

چکیده
  چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر درمان مداخلات گروهی (SS-GRIN)، بر بهبود مهارت‌های اجتماعی، تحصیلی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم است. روش این پژوهش مورد منفرد(طرح A-B-A) بوده است و با استفاده از نمونه گیری هدفمند3دانش آموز مبتلا به اتیسم انتخاب شدند. جلسات آموزشی بر اساس برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی دی روزیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. مقایسه اثربخشی آموزش تاب‌آوری با تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراک شده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی

زهرا توفیقی؛ اصغر آقایی؛ محسن گل پرور

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 71-93

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.27210.1670

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری با تنظیم هیجان بر داغ اجتماعی ادراک شده و تحمل روانی مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمام مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی شهر شیراز در سال 1396 بود. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. مدل یابی روابط بین کمال گرایی، هیجانات پیشرفت و بهزیستی تحصیلی در دانش-آموزان تیزهوش: آزمون تغییرناپذیری جنسی

زهرا رضوی علوی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 95-135

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.25529.1637

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجانات پیشرفت مثبت و منفی در رابطة کمال‌گرایی با بهزیستی تحصیلی نوجوانان تیزهوش دختر و پسر انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 326 دانش‌آموز تیزهوش (161 پسر و 165 دختر) به فهرست شناختارهای کمال‌گرایی چندبُعدی (MPCI، کابوری، 2006)، نسخة تجدیدنظر شدة پرسشنامه هیجان‌های پیشرفت (AEQ-R، عبدالله‌پور، 1394)، سیاهة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی مقایسه ای درک روابط واژگانی در گفتمان روایی بین دانش‌آموزان عادی و سندرم داون آموزش‌پذیر فارسی‌زبان

عباسعلی آهنگر؛ مهین اسلامی شهربابکی؛ ستاره مجاهدی رضاییان؛ نیلوفر سرمست

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 137-157

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.27231.1671

چکیده
  سندرم داون اختلال ژنتیکی است که به علت ظهور یک نسخه اضافی از کروموزوم شماره 21 در سلول‌های فرد مبتلا به‌وجودمی‌آید. این افراد در طول زندگی اجتماعی خود با محدودیت‌های بسیاری همچون اختلال در تولید و درک گفتمان روبرو می‌شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای ابزار روابط واژگانی، به‌عنوان یکی از ابزارهای انسجام، شامل شمول معنایی، مجاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تبیین جهتگیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توانذهنی

فرزانه حقیقی؛ مقصود امین خندقی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 159-185

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.3545.1133

چکیده
  هدف تبیین جهت گیری های برنامه درسی حرفه آموزی براساس نوع نگرش معلّمان و کارشناسان آموزش و پرورش استثنائی دو شهر مشهد و تهران به دانش آموزان کم توان ذهنی بود. مقیاس نگرش سنج در سه مؤلفه نگرش های خوش بینانه، تصورات غلط رفتاری و بدبینانه با 22 گویه و پرسشنامه جهت گیری های برنامه درسی دوره متوسطه در سه مؤلفه جهت گیری های زندگی مستقل، شغلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. اثربخشی آموزش بخشودگی بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی مادران دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری شهر طبس

مریم صف آرا؛ محمد بخشی زاده

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 187-208

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.24899.1627

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش بخشودگی بر بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی مادران دانش آموزان دارای اختلال خاص یادگیری شهر طبس انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون دوگروهی است. جامعه ی آماری کلیه مادران دارای کودکان مبتلابه اختلال خاص یادگیری در سال تحصیلی 1396-1395 در شهر طبس بودند. به‌منظور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. رویکرد آدلر-گلاسر به اختلال نافرمانی مقابله ای: مطالعه مروری نظامند

سید محمد سید محمودیان؛ حمید علیزاده؛ شهلا پزشک؛ احمد برجعلی؛ نور علی فرخی

دوره 7، شماره 28 ، زمستان 1396، صفحه 199-214

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.32688.1788

چکیده
  یکی از اختلال‌های دوران کودکی و نوجوانی، اختلال نافرمانی مقابله‌ای است که از علل رایج ارجاع کودکان به کلینیک‌های روان‌شناسی و مشاوره است. رویکردهای درمانی مختلفی برای بهبود نشانه‌های این اختلال به‌کار گرفته شده است. یکی از مداخلاتی که در این زمینه مطرح شده، تکنیک های درمانی آدلر و گلاسر است. هدف پژوهش حاضر معرفی ماهیت، ویژگی ها، ...  بیشتر