مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش حس عدد بر بهبود مهارت‌های عدد کودکان در خطر مشکلات ریاضی در دوره پیش‌دبستان

مسعود قاسمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ صدیقه سرابی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.24136.1609

چکیده
  این مطالعه اثربخشی یک برنامه آموزش حس عدد را بر روی کودکان در خطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان بررسی کرده است. این برنامه بر اساس مولفه های بنیادی حس عدد (شمارش، عملیات عدد، دانش عدد) و با رویکردی تحولی برای سنین پیش از دبستان طراحی شد. در ابتدا، تعداد 424 کودک پیش از دبستان از طریق دو پرسشنامه غربالگری (فرم مربی و فرم والدین) مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان با مشکلات رفتاری

عباسعلی حسین‌خانزاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 31-52

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.24319.1614

چکیده
  یکی از دلایل اصلی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در مدارس، عدم توانایی تنظیم هیجان‌های مختلف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان با مشکلات سازش‌یافتگی بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر شادکامی و مسئولیت پذیری مادران کودکان درخودمانده

سپیده شیشه فر؛ فرنگیس کاظمی؛ شهلا پزشک

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.18761.1487

چکیده
  داشتن یک کودک مبتلا به اختلال درخودماندگی می‌تواند منجر به تجربه هیجانات و احساسات ناخوشایند در والدین آنان گردد. از این‌ رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت‌درمانی بر افزایش شادکامی و مسئولیت‌پذیری مادران کودکان مبتلا به اختلال درخودماندگی انجام گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان با اختلال ریاضی

پریسا خسروتاش؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ کیانوش هاشمیان

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 79-113

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.21729.1557

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثرات آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم (پاسخ صحیح به اعداد و تصاویر و زمان واکنش اعداد و تصاویر) در دانش‌آموزان دختر دارای اختلال یادگیری ریاضی در پایه‌های 5-3 ابتدایی در منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بود. روش پژوهش شبه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط استرس والدینی، مقابله مذهبی و سازگاری زناشویی در والدین کودکان با اختلال اتیسم

سیدرضا فلاح چای؛ عارفه موذن جامی؛ مریم فلاحی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.24665.1621

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس والدینی، مقابله مذهبی و سازگاری زناشویی در والدین کودکان با اختلال اتیسم انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 124 نفر از مادران و پدران دارای کودک مبتلا به اختلال اتیسم در شهر مشهد بود که با شیوه نمونه‌گیری در‌دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. داده‌های این مطالعه از پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر تغییر شیوه‌های فرزندپروری والدین دارای کودکان با اختلال نارسایی/توجه بیش‌فعالی

شهناز هاشمی ملکشاه

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 135-159

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.21922.1563

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر تغییر شیوه‌های فرزندپروری والدین دارای کودکان با اختلال نارسایی توجه بیش‌فعالی است. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. تعداد 30 نفر از والدینی که فرزندانشان با استفاده از پرسش‌نامه راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (2013) دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین رفتار خوردن آشفته با طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب در دختران نوجوان

منیژه کاوه؛ فریبا تابع بردبار

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 161-183

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.23683.1598

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رفتار خوردن آشفته با طرحواره های ناسازگار اولیه و اضطراب دانش آموزان دخترشهر شیراز می باشد. روش:روش پژوهش حاضر همبستگی است. تعداد 190 دانش آموز به شیوه خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس(DASS) لاویبوند ،پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و آزمون بازخورد خوردن گارنر و گارفینکل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه

سالار فرامرزی؛ عادل محمدزاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 185-208

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.26375.1653

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله‌ی هدفمند خواندن بر درک مطلب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ویژه انجام شد. این مطالعه از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر را شامل می‌شد که در سال تحصیلی 96-95 در پایه‌ی تحصیلی سوم ابتدایی مدارس شهر درچه مشغول به تحصیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر واقعیت درمانی بر استیگمای مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی

ربابه غلامی؛ علی محمد ناعمی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 209-236

https://doi.org/10.22054/jpe.2018.24534.1618

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر استیگما و مولفه‌های مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار انجام شد. روش تحقیق نیمه‌تجربی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل همة مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی شهر سبزوار در سال تحصیلی 1395-1396بود که تعداد 34 مادر ...  بیشتر