مقاله پژوهشی
اثربخشی مهارت‌آموزی بر پایه الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی بر شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر دارای اختلال‌ یادگیری خاص

فاطمه فتاحی؛ مهناز اخوان تفتی؛ زهرا هاشمی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.60641.2321

چکیده
  بیشتر کودکان دارای اختلال ­یادگیری­ خاص، انواع مشکل­های اجتماعی را در مدرسه تجربه می­کنند، تکرار تجربه­های منفی در کلاس درس و تعامل نادرست با همسالان، مشکل­های عاطفی و رفتاری را فراهم می­کند که زمینه­ساز ­کاهش شایستگی اجتماعی در دانش­آموزان است؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تأثیرگذاری مهارت‌آموزی بر پایه‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ادراک دیداری- فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان دارای اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری غیرکلامی و اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی

مریم زینلی؛ مهناز خسروجاوید؛ عباس ابوالقاسمی؛ مریم کوشا

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 27-61

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.60348.2314

چکیده
  با توجه به مشکلاتی که کودکان با نارسایی‌های عصب تحولی در پردازش‌های حسی با آن مواجه هستند؛ پژوهش حاضر باهدف مقایسه ادراک دیداری- فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان با اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری غیرکلامی و نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. روش تحقیق پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل کودکان دختر و پسر 9 تا 12 ساله مراجعه‌کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش برنامه تعامل مثبت والد-کودک به والدین کودک دارای اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی بر کاهش پرخاشگری

کیومرث فرحبخش؛ آسیه شریعتمدار؛ حسین سلیمی بجستانی؛ نیلوفر تحقیقی احمدی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 63-86

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.56217.2235

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش برنامه تعامل مثبت والد-کودک بر پرخاشگری کودکان دارای اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی انجام شد. در پژوهش حاضر، از روش نیمه آزمایشی (طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل) استفاده شد. جامعه پژوهش، والدین کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی بودند که در سال 1398، به مراکز مشاوره مناطق ١ و ٣ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی طرح‌واره‌درمانی بر تحمل پریشانی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه

سودابه احمدزاده سامانی؛ اکرم دهقانی؛ مهرداد کلانتری؛ صدیقه رضایی دهنوی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 87-116

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.57328.2259

چکیده
  طرح­واره‌های ناسازگار اولیه می‌تواند سلامت روانی، شناختی و هیجانی افراد را با آسیب مواجه سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مبتنی بر طرح­واره‌درمانی بر تحمل پریشانی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرح­واره‌های ناسازگار اولیه انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه‌های اجتماعی

احسان طوفانی نژاد

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 117-139

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.61096.2328

چکیده
  استفاده از فناوری‌های نوین مانند شبکه‌های اجتماعی مجازی در محیط‌های یادگیری علاوه بر تأثیر بر یادگیری، باعث ارائه راهکارهایی گردیده که تا قبل از آن به‌سختی قابل‌اجرا بود. این مهم در حوزه افراد با نیازهای ویژه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این تحقیق باهدف بررسی اثر شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان یک رسانه غنی‌ساز در مهارت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل رضایتمندی تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش بر اساس عوامل مؤثر بر آن: یک مطالعه داده‌بنیاد

سارا نجاتی فر؛ علی آقازیارتی؛ احمد عابدی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 141-174

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.59758.2298

چکیده
  رشد و توسعه هر جامعه متأثر از نیروی آموزش­دیده آن جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی و فراهم کردن آن­ها، گامی به‌سوی توسعه پایدار است. این پژوهش باهدف کشف و بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی تحصیلی دانش­آموزان تیزهوش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش داده­بنیاد بوده و گردآوری داده­ها از طریق مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری

ابوالفضل فرید؛ رامین حبیبی کلیبر؛ بیتا مشتری صحنه

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 175-206

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.60612.2319

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی و نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دختر با اختلال یادگیری مقطع ابتدایی بود. روش پژوهش، آزمایشی با کارآزمایی بالینی و با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون چند گروهی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مراجعه‌کننده به مرکز اختلالات یادگیری شهرستان مراغه در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه آموزش حل مسئله خلاق بین‌فردی بر خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی کودکان کار

لیلا کاشانی وحید؛ الهام حکیمی راد؛ مریم اساسه؛ زهرا فارسیان

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 207-232

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.62339.2350

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش مهارت‌های حل مسئله خلاق بین‌فردی بر خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی کودکان کار بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی و در قالب طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 20 نفر از کودکان کار پسر 7 تا 10 ساله به ‌شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. برنامه آموزش حل مسئله خلاق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی درمان تعاملی بر استرس والدگری، خودتنظیمی هیجانی و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی

طاهره جعفری؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، صفحه 237-267

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.52067.2162

چکیده
  هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی اثربخشی درمان تعاملی (والدـ کودک) بر استرس والدگری، خودتنظیمی هیجانی و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال آمیختگی اجتماعی بازداری نشده با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش نیمه آزمایشی و‌ با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون وگروه کنترل بود. نمونه شامل 60 نفر از کودکان 5 تا 7 ساله مبتلا ...  بیشتر