مقاله پژوهشی
نقش واسطه‌ای مشارکت والدین در رابطه شرم از داشتن فرزند با اختلال یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی؛ سمیرا وکیلی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.65169.2401

چکیده
  مشارکت والدین در خانه در خصوص یادگیری و موفقیت کودکان با اختلال یادگیری از عوامل ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای مشارکت والدین در رابطه بین شرم از داشتن فرزند با اختلال یادگیری و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری است. 140 دانش‌آموز با اختلال یادگیری از کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 1398-1399 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش شفقت به خود بر مؤلفههای کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

علیرضا محمدی سنگاچین دوست؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مریم کوشا؛ اشکان ناصح

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 23-48

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.67055.2435

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش خود شفقت­ورزی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی انجام شد. در این پژوهش از روش شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه استفاده‌شده و جامعه آماری آن نیز شامل مادران کودکان 5 تا 11 سال پسر و دختر با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی شهر رشت در سال 1400-1399 بود. نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجارب زیستة دانشجویان معلول جسمی - حرکتی، از مشارکت در آموزش فراگیر

داود طهماسب زاده شیخلار؛ احد عظیمی آقبلاغ؛ سید طاهر سیدی نظرلو؛ سیامند قادری

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 49-87

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.66766.2432

چکیده
  فراهم نمودن آموزش فراگیر، پایدار و قابل‌دسترس برای دانشجویان معلول، می­تواند ناشی از شناخت و حمایت از حقوق آنان باشد. هدف پژوهش حاضر، توصیف و فهم تجارب زیستة دانشجویان معلول جسمی – حرکتی، از مشارکت در آموزش فراگیر، در سطح آموزش عالی است. این پژوهش در سال تحصیلی 1399-1398 با ابتنای بر پارادایم تفسیری و رویکرد کیفی و با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین و اثربخشی برنامه پشتیبانی مجازی بر رفتارهای چالش‌برانگیز و مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا

پرنیان پورشاد؛ کامبیز پوشنه

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.63867.2375

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تدوین و تعیین اثربخشی برنامه پشتیبانی مجازی بر رفتارهای چالش‌برانگیز و مهارت­های اجتماعی ­کودکان مبتلا به اُتیسم با عملکرد بالا، انجام شد. روش‌ پژوهش ترکیبی بود. در بخش کیفی، 14 متخصص به روش نمونه­گیری هدفمند، به­عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. به روش کدگذاری نظری، برنامه پشتیبانی مجازی در 11 هدف تدوین شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر رفتارهای انطباقی/ اجتماعی نوجوانان دارای اختلال اضطراب جدایی

سپیده نایب‌زاده؛ عباس ابولقاسمی؛ سید موسی کافی ماسوله؛ مهناز خسروجاوید

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 111-138

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.61146.2330

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر رفتارهای انطباقی/ اجتماعی نوجوانان دارای اختلال اضطراب جدایی انجام شد. روش پژوهش نیمه‌ آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. شرکت‌کنندگان در پژوهش 20 نوجوان دارای اضطراب جدایی بودند که از میان نوجوانان مشغول به تحصیل در پایه‌های متوسطه اول و دوم مدرسه هنر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش ادراک زمان شنیداری بر افزایش مهارت حذف واج در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه در خواندن

حسن یعقوبی؛ صابر زروان؛ عزت اله احمدی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 173-193

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.60704.2320

چکیده
  خواندن یکی از روش‌های کسب معلومات و دانش انسان است، هر فردی در اجتماع مجبور است تعدادی نوشته را بخواند، در اکثر جوامع سواد خواندن و نوشتن کلید موفقیت آموزشی است. ازآنجاکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر خواندن ادراک شنیداری ‌است، پژوهش حاضر باهدف تأثیر آموزش ادراک ‌زمان‌شنیداری بر ارتقا مهارت حذف واج دانش‌آموزان پسر چهارم ابتدایی با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش انطباق کتب فارسی پایه اول ابتدایی دوره‌های تلفیقی با نیازها و قابلیت‌های دانش‌آموزان با آسیب‌شنوایی

رحیم شالیان؛ اعظم شریف زاده داودکی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 195-232

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.63588.2406

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان انطباق محتوای کتب فارسی پایه اول دبستان در دوره‌های تلفیقی با نیازها و قابلیت‌های دانش‌آموزان با آسیب‌شنوایی انجام‌شده است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و راهبردهای روش تحلیل محتوا انجام‌شده است و سپس با استفاده از روش تحلیل تفسیری موردنظر گال و همکارانش، نقاط قوت و ضعف محتوای کتاب‌های مذکور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی درمان‌های خانواده محور بر پیامدهای رفتاری کودکان و نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل

سوگند قاسم زاده؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ محمد غلامی فشارکی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1401، صفحه 233-256

https://doi.org/10.22054/jpe.2022.63067.2367

چکیده
  خانواده به‌عنوان هسته اصلی مراقبت از کودک و نوجوان شناخته می‌شود و در درمان مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارد. مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان‌های خانواده محور بر پیامدهای رفتاری کودکان و نوجوانان ایرانی انجام پذیرفته است. این مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل بر روی کلیه مقالات فارسی و یا انگلیسی چاپ‌شده (طی ...  بیشتر