مقاله پژوهشی
طراحی مدل ساختاری شدت اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بر اساس عملکرد خانواده و سلامت روانی: نقش میانجی رضایت زناشویی در مادران

حسین المدنی؛ پرویز عسگری؛ ساسان باوی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.68048.2459

چکیده
  اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی[1] در اصل به معنای اختلالات رفتاری است که از زمان کودکی آغاز می‌شود و اگر از راه‌های درمانی مناسب استفاده نشود، ممکن است تا نوجوانی و حتی میان‌سالی ادامه پیدا کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری شدت اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی بر اساس عملکرد خانواده و سلامت روانی با میانجی‌گری رضایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدل علی شیوه‌های فرزندپروری و صفات سنگدلی-بی‌رحمی در نوجوانان با اختلال سلوک: نقش میانجیگری کارکردهای اجرایی

فاطمه کارگر؛ امیر قمرانی؛ قاسم نوروزی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 27-59

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70739.2502

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیشایند­ها و پیامد­های کارکرد­های اجرایی در نوجوانان با اختلال سلوک، در قالب یک مدل علی بود. روش پژوهش، از نوع توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش­آموزان پسر متوسطه اول مشغول به تحصیل استان قم در سال 1400 بودند. از این جامعه، 451 نفر که با استفاده از پرسشنامه علائم مرضی (4SCI-) کودکان با اختلال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت به شیوه‌ی برخط بر کارکردهای اجرایی سرد (حافظه‌ی فعال، توجه پایدار، کنترل مهاری و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی

زهرا تلک آبادی آرانی؛ فاطمه نیک خو؛ مهدی دستجردی کاظمی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 61-89

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71858.2534

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه­ی فرزندپروری مثبت به شیوه­ی برخط بر کارکردهای اجرایی سرد در کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین کودکـان 7 تا 12 سال بود که در سـال 1399-1400 به مراکـز توان‌بخشی و روان­شناسی شهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس اضطراب کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (فرم والد)

فرهاد غدیری؛ خوشدوی ابراهیم زاده؛ رویا زارع؛ مهرنوش جوائزی شیشوان

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.72053.2537

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف آزمون روان‌سنجی مقیاس اضطراب کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (فرم والد) انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیۀ کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شهرستان تهران بود که در سال 1401-1400 به مراکز آموزش و توان‌بخشی اوتیسم ارجاع داده‌شده بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزمون مدل ساختاری سرمایه‌های روان‌شناختی با امید به زندگی در زنان دارای کودک معلول ذهنی- حرکتی: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده و سرزندگی

فریبا عابدی؛ ابراهیم نامنی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 117-145

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.70879.2509

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی­گرانه حمایت اجتماعی ادراک­شده و سرزندگی در رابطه سرمایه­های روان‌شناختی با امید به زندگی در زنان دارای کودک معلول ذهنی- حرکتی شهرستان نیشابور بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ی پژوهش کلیه زنان دارای کودک معلول ذهنی- حرکتی در شهر نیشابور در سال 1400 بودند که تعداد 205 نفر به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه پردازش شنیداری و حافظه افراد نابینا و بینا: مرور سیستماتیک

محمد نریمانی؛ ساناز عینی؛ ژیلا نیازی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 147-171

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71794.2532

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل در افراد نابینا مسئله حافظه و پردازش شنیداری آن‌ها است. هدف از انجام این مطالعه مروری سیستماتیک بر پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه وضعیت پردازش شنیداری و انواع حافظه افراد نابینا در مقایسه با افراد بینا بود. روش این پژوهش مروری سیستماتیک بود که 26 مقاله در سال‌های 1388-1400 و 2004-2022 در زمینه پژوهش­های مرتبط با حافظه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر توجه پایدار دانش‌آموزان با اختلال خواندن

مینا طهمورث؛ سمیه ساداتی فیروزآبادی

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 173-198

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.67992.2457

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توالی واجی لیندامود بر توجه پایدار دانش‌آموزان با اختلال خواندن انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. به‌منظور انجام این پژوهش، 30 نفر از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن که در سال تحصیلی 1399-1400 به مرکز اختلالات یادگیری شهر لارستان مراجعه کرده بودند، به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی روش ایزی‌مایند (Easy Mind) بر برنامه‌ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دچار اختلال ریاضی

سمیرا علی زاده؛ یوسف دهقانی؛ فریده سادات حسینی؛ صفا برزگری

دوره 12، شماره 48 ، دی 1401، صفحه 199-222

https://doi.org/10.22054/jpe.2023.71325.2522

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی روش ایزی مایند (Easy Mind) بر برنامه­ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری شامل دانش­آموزان مراجعه­کننده به مرکز اختلالات یادگیری بوشهر بود که تشخیص ناتوانی ...  بیشتر