مقاله پژوهشی
1. بررسی مقایسه رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی

مریم اصغری؛ غلامعلی افروز؛ پریسا تجلی؛ افسانه قنبری پناه

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.30860.1745

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی بود. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع علّی-‌مقایسه‌ای بود و جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش شامل مادران کودکان عادی و مادران دارای دانش‌آموزان با آسیب‌بینایی شهر تهران و کرج در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی‌های رفتاری کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه

مهدیس مقصودلو؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31691.1769

چکیده
  کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی معمولاً نقص در کارکردهای اجرایی دارند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی اثر توانبخشی ترمیمی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه بپردازد. در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر از طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تاثیرآموزش مثبت نگری بر شفقت به خود و امید به‌زندگی مادران کودکان اتیسم

صدیقه عنابستانی؛ علی محمد ناعمی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 45-68

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.39002.1920

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر شفقت به خود و امید به‌زندگی مادران کودکان اختلال طیف اتیسم سبزوار انجام شد. روش این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون_ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی مادران دارای فرزند اختلال طیف اتیسم سبزوار در سال تحصیلی 97-1396 بود. بدین منظور تعداد 36 مادر دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تاثیر توان‌بخشی شناختی رایانه ای بر کاهش اجتناب شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه

اکرم آبباریکی؛ کامران یزدانبخش؛ خدامراد مؤمنی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.35988.1860

چکیده
  اختلال یادگیری ویژه، یک اختلال عصبی رشدی است. دانش‌آموزان با اختلال سطح بالایی از مشکلات شناختی را دارند که منجر به افت تحصیلی آن‌ها می‌شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر توان‎بخشی شناختی رایانه‌ای بر کاهش اجتناب شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون_پس‌آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. اثربخشی هنردرمانی (هنرهای بصری) در بهبود علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز روزانه اعصاب و روان احبا

فاطمه حکاک خادم؛ سید سعید سید احمدی زاویه

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 97-116

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31038.1753

چکیده
  هنردرمانی به عنوان یکی از شیوه‌های روان‌درمانگری می‌تواند در تشخیص و درمان بسیاری از اختلالات راهگشا باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشیِ هنردرمانی (هنرهای بصری)، بر روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مرکز اعصاب و روان احبا انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تأثیر آموزش برنامه‌ی غنی‌سازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

محمد حاجی میرزای؛ افشین صلاحیان؛ حسن غریبی؛ اسماء ابراهیمی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 141-167

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.40644.1959

چکیده
  چکیده: یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب بروز تعارض در زندگی زناشویی می‌گردد، مشکلات ارتباطی زوج‌هاست که نتیجه‌ی فقدان مهارت‌های مناسب و ضروری برای برقراری روابط سالم و صمیمانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه‌ی غنی‌سازی ارتباط بر تعارض و صمیمیت والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی انجام شد. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی و از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثربخشی فعالیت‌های موسیقیایی بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با کم‌توانی ذهنی خفیف

مجید ابراهیم پور؛ زهرا ایزدی

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 169-201

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.26673.1658

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی فعالیت های موسیقیایی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با کم توانی ذهنی خفیف انجام شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان با کم توانی ذهنی آموزش پذیر 14-11 ساله در دو مدرسه استثنایی شهر کرج در سال تحصیلی 96-1395بود. از میان جامعه آماری، 30 دانش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر مدل دوگانه‌ای بی سی ایکس و فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی بر رابطه مادر –کودک و مشکلات رفتاری کودکان با کم‌توانی‌های ذهنی و تحولی

محمد مدحی؛ امیر قمرانی؛ احمد یارمحمدیان

دوره 9، شماره 33 ، بهار 1398، صفحه 203-225

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.39498.1933

چکیده
  کم‌توانی ذهنی و تحولی، اختلالی است که بر کارکرد انطباقی و هوشی فرد در حوزه‌های عملی، اجتماعی و مفهومی تأثیرگذار است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش فرزندپروری مبتنی بر برنامه مدل دوگانه‌ای بی سی ایکس و فرزندپروری مبتنی بر مهرورزی بر رابطه مادر –کودک و مشکلات رفتاری کودکان با کم‌توانی ذهنی و تحولی بود. روش پژوهش آزمایشی ...  بیشتر