مقاله پژوهشی
1. بازنمایی وضعیت شناختی ارجاع در گفتمان روایی کودکان با اختلال اتیسم فارسی زبان براساس سلسله مراتب مفروض‌ بودگی

ستاره مجاهدی رضائیان؛ عباسعلی آهنگر؛ پیمان هاشمیان؛ مهرداد مظاهری

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 1-33

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.38283.1906

چکیده
  اختلال طیف اتیسم، به‌عنوان اختلالی رشدی-عصبی، اختلالی است که نقص‌هایی را در عملکردهای شناختی، همچون حافظه، توانایی برقراری ارتباط و زبان، ایجاد می‌کند. یکی از سطح‌های تاثیرگذار در زندگی اجتماعی افراد، توانایی تولید گفتمان روایی است که مستلزم به‌کارگیری دانش و مهارت‌های زبانی و شناختی به‌طور همزمان می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ساختار علّی پیشایندها و پسایندهای سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور در دانش‌آموزان سرآمد دختر

سحر صوفی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ سعید قنبری

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 35-71

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.46269.2049

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای رفتارهای تسهیل‎گر/بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور در رابطه کمال‌گرایی و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان با بهزیستی تحصیلی و هیجان‌های پیشرفت د‌انش‎‌آموزان تیزهوش دختر انجام شد. ۴۰۰ دانش‌آموز به سیاهه شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی (کابوری، 2006)، سیاهه هیجان‌های پیشرفت (عبدالله‌پور، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس و ادراک حمایت های اجتماعی به شیوه شناختی رفتاری بر ابعاد کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اُتیسم

فرزانه غنیمی؛ اصغر دادخواه؛ عصمت دانش؛ صادق تقی لو

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 73-99

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.47587.2062

چکیده
  اختلال طیف اُتیسم نوعی اختلال عصبی رشدی است که با نقص پایدار در تعاملات اجتماعی و ارتباط و همچنین رفتار‌های تکراری و ویژه مشخص می‌شود. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی برنامه‌های مداخله‌‌ای مبتنی بر مدیریت استرس و مدیریت ادراک حمایت‌های اجتماعی به شیوه شناختی-رفتاری برکیفیت زندگی مادران دارای فرزند با اختلال طیف اُتیسم بود. روش پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تأثیر برنامه‌ی آموزشی چندرسانه‌ای مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری ویدئویی بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال در دانش آموزان کم‌توان هوشی

محدثه شفیع پور؛ فاطمه نصرتی؛ باقر غباری بناب

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 101-139

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.44367.2023

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزشی چندرسانه‌ای مبتنی بر داستان اجتماعی و الگوبرداری‌ویدئویی بر مهارت استفاده از قاشق و چنگال در دانش آموزان کم‌توان‌هوشی بود. این پژوهش یک طرح تجربی تک‌آزمودنی از نوع طرح چند خط‌پایه با استفاده از آزمودنی‌های مختلف بوده و جامعه آماری آن کلیه‌ی دانش آموزان کم‌توان هوشی پایه اول دبستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. کاربرد آموزش حل مسئله کلامی مبتنی بر طرحواره در اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی: مطالعه مروری نظامند

شهروز نعمتی؛ کیومرث تقی پور؛ فاطمه علیزاده مارالانی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 141-168

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.30499.1736

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر معرفی ماهیت، ویژگی‌ها، و شواهد پژوهشی پیرامون موثر بودن آموزش حل مسئله کلامی مبتنی بر طرحواره در ارتباط با نارسایی‌های یادگیری ویژه است. در پژوهش حاضر از طریق پژوهش مروری نظامند و جستجوی کلیدواژه‌های تخصصی مرتبط با اختلال‌ یادگیری ویژه با آسیب ریاضی و آموزش حل مسئله کلامی مبتنی بر طرحواره در پایگاه‌های اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش بازسازی شناختی بر خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری

زهرا فدایی وطن؛ مهناز استکی؛ افسانه قنبری پناه؛ رویا کوچک انتظار

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 169-192

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.43596.2008

چکیده
  چکیده فارسی هدف پژوهش، مقایسه تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش بازسازی شناختی بر خودکارآمدی اجتماعی و عاطفی دانش‌آموزان دارای مشکلات یادگیری می باشد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران بود. نمونه‌گیری به صورت در دسترس، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. اثربخشی روان‌درمانی مثبت نگر بر نشاط ذهنی، تاب‌آوری و شفقت به خود در مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی

صدیقه گله گیریان؛ علی پولادی ریشهری؛ مولود کیخسروانی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 193-213

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.27093.1666

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر درمان مثبت‌نگر بر نشاط ذهنی، تاب‌آوری و شفقت به خود در مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی به اجرا درآمد. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمام مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی شهر اصفهان در سال 1395 بود. از میان جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی مقایسه‌ای ابعاد دلبستگی، ترس از ارزیابی منفی، سازگاری اجتماعی و تحصیلی بر اساس پیشرفت تحصیلی در دانشجویان با آسیب بینایی

فهیمه رضایی پور؛ تقی جباریفر؛ کاظم برزگر بفرویی

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 215-232

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.44081.2014

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد دلبستگی، ترس از ارزیابی منفی، سازگاری اجتماعی و تحصیلی بر اساس سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی در دانشجویان با آسیب بینایی انجام شد. طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای بود. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 211 نفر از دانشجویان با آسیب بینایی مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی کلیه دانشگاه‌های کشور در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. مقایسۀ فرآیند رشد استدلال اخلاقی نوجوانان نابینا و بینای 11 تا 18سال شهر تهران

حمدالله خواجه حسینی؛ نورعلی فرخی؛ حسن اسدزاده

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، صفحه 233-248

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.29667.1730

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ فرآیند رشد استدلال اخلاقی دانش‌آموزان نابینا و بینای 11 تا 18ساله شهر تهران انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشآموزان بینا و نابینای 11 تا 18 سال شهر تهران بود که در مدارس عادی و مدارس نابینایان در سال تحصیلی 95-96 مشغول بهتحصیل بودند. از بین آنها، نمونه‌ای به حجم 120 ...  بیشتر