مقاله پژوهشی
مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران تالاسمی شهر کرمانشاه

مریم خسروانی شایان؛ عبدالله شفیع آبادی؛ مختار عارفی؛ حسن امیری

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.55094.2211

چکیده
  تالاسمی روبه افزایش است و مطالعه علمی آن جهت شناخت بیشتر این بیماری غیر واگیر و به کارگیری مؤثرترین مداخلات درمانی اجتناب ناپذیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان‌شناختی بیماران تالاسمی شهر کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه علائم نارسایی توجه/ بیش‌فعالی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: مطالعه نقش تعدیل‌گر راهبردهای مقابله‌ای مادران با هیجانات منفی کودکان

عباس شیخ محمدی؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمند نیا؛ رزیتا داوری آشتیانی؛ باقر غباری بناب

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 23-47

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.55835.2250

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش تعدیل‌گر راهبردهای مقابله‌ای والدین با هیجانات منفی کودکان در رابطه علائم نارسایی توجه ، علائم بیش فعالی و مهارت‌های اجتماعی کودکان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده که در آن تعداد 191کودک 7 تا 13 سال (دختر: 43 درصد، پسر: 56 درصد) و مادران آنان مشارکت داشتند. داده‌ها با استفاده از مقیاس درجه‌بندی کانرز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی‌توجه/بیش‌فعال

اعظم قزی؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی قهرمانی مقدم

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.51249.2144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تمرینات شناختی و حرکتی Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان کم‌توجه/بیش‌فعال انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان پسر 8 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعال شهر مشهد بود. از جامعه مذکور، نمونه‌ای به حجم 27 نفر از بین مراجعه‌کنندگان به مرکز رشد آوند که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،انتخاب و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی قصه‌گویی دیجیتالی بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال طیف اتیسم

سحر محمدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ هادی مرادی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.53148.2179

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از قصه‌گویی دیجیتالی بر تنظیم هیجان در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم صورت گرفت. این پژوهش با روش شبه آزمایشی و با دو گروه آزمایش و کنترل، با پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه کودکان دارای اختلال طیف اتیسم مراجعه‌کننده به کلینیک مادر و کودک وابسته به دانشگاه شهید بهشتی بود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی محدودیت‌های تحصیلی دانشجویان نابینا و کم‌بینا: یک پژوهش کیفی

یوسف ادیب؛ احد عظیمی آقبلاغ

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 99-132

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.56797.2251

چکیده
  در پژوهش حاضر هدف، توصیف و فهم ادراک‌ دانشجویان نابینا و کم بینا از محدودیت‌ها تحصیلی آنان در سطح آموزش عالی بود. مطالعه حاضر در سال تحصیلی 99-1398 با رویکرد کیفی، از نوع تحلیل محتوای کیفی عرفی انجام شد. از میان جامعة دانشجویان نابینا و کم بینا، تعداد 12 نفر از دانشجویان این طیف، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب، و در مصاحبة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین کارآمدترین تکلیف نامیدن خودکار سریع در تمیز دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی فارس زبان

مهدی عبداله زاده رافی؛ مهسا رحیم زاده

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 133-155

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.51124.2140

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین کارآمدترین تکلیف نامیدن خودکار سریع در تمیز دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی فارس زبان بود. در قالب یک طرح علی مقایسه‌ای با استفاده از روش سرشماری تمام 77 دانش آموزان دچار نارساخوانی شهر گناباد که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، انتخاب شدند و 77 دانش آموز عادی که از لحاظ سن، جنسیت و هوش‌بهر با گروه نارساخوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر آموزش حباب‌های فکر بر نظریه ذهن کودکان دختر مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا: مطالعه مقدماتی

سارا تکینی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 157-178

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.54933.2207

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش حباب‌های فکر بر نظریه ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا انجام شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 78 نفر از کودکان دختر 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا مراجعه کننده به 2 مرکز درمانی شهر تهران (به آرا و دوست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی مدل علّی درگیری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی ازطریق ادراک از جّو مدرسه در دانش آموزان تیزهوش

محمد رضا عسکری؛ بهنام مکوندی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 179-210

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.53750.2190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّی درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری ادراک از جّو مدرسه در دانش‌آموزان تیزهوش دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود. پژوهش از نوع رابطه‌ی- علّی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی، نمونه‌ای به حجم 300نفر( 140 پسر تیزهوش و 160 دختر تیزهوش)انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان

جعفر رحمن زاده مقدم؛ گلاویژ علیزاده؛ محمد رستمی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1399، صفحه 211-234

https://doi.org/10.22054/jpe.2021.55178.2216

چکیده
  نوجوانان به عنوان یکی از گروه‌های سنی آسیب‌پذیر در معرض انواع مشکلات روانشناختی قرار دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات رفتاری درون‌سازی شده و برون‌سازی شده بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. در این پژوهش 362 دانش‌آموز پسر دوره متوسطه شهر بوکان، با استفاده ...  بیشتر