دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1392 

شناسنامه علمی شماره

1. آموزش هوش هیجانی و اثربخشی آن بر دانش‌آموزان با آسیب بینایی

صفحه 1-20

احمد به‌پژوه؛ رضا کرمی‌نژاد؛ باقر غباری بناب؛ محسن شکوهی‌یکتا


شناسنامه علمی شماره

3. مقایسۀ سبک اسناد و تاب‌آوری در بین دانش‌آموزان آسیب‌دیده و عادی

صفحه 41-64

محمد نریمانی؛ مسعود طالبی جویباری؛ عباس ابولقاسمی


8. تأثیر بازی‌های گروهی بر رشد مهارت‌های روانی حرکتی پسران پیش‌دبستانی کم‌توان‌ذهنی

صفحه 129-144

آرزو شاه میوه اصفهانی؛ طاهره حیدری؛ احمد عابدی؛ مرضیه توکل نیا


9. عوامل مرتبط با اضطراب مادران دارای کودک با نیازهای ویژه

صفحه 145-163

مریم علیخانی؛ علیرضا منظری توکلی؛ حمدالله منظری