مقاله پژوهشی
تاثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان با اختلال درخودماندگی

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام؛ مهیا عابدی کوپایی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 1-19

چکیده
    هدف پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان با اختلال درخودماندگی بود. بدین منظوربا استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 24 کودک با اختلال درخودماندگی( 30 تا 54 ماهه ) از یک مرکز توانبخشی و نگه­داری کودکان درخودمانده انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انگیزه پیشرفت در دانش‌آموزان دارای اختلال نارسایی‌توجه/ بیش فعالی با و بدون مصرف ریتالین و گروه عادی

ندا اکرمی؛ فرنگیس کاظمی؛ حمید علیزاده

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 21-36

چکیده
  هدف­ازاین پژوهش مقایسه انگیزهپیشرفت در دانش­آموزان دارای اختلالنارساییتوجه/بیش­فعالی­مصرف­کننده­و غیرمصرف‌کننده ریتالین وگروه عادی است.­طرح پژوهش انجام‌شده علّی- مقایسه­ای بود، تعداد نمونه این پژوهش شامل60 نفر از دانش­آموزان­پسرمقطع­پنجم­­و­ششم ابتدایی­(12-11)­ساله­دارایاختلالنارسایی/­بیش فعالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای تأثیر داستان‌های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بی‌جان بر مشارکت و همکاری کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر

صدیقه سی جانی؛ ژانت هاشمی آذر؛ فرنگیس کاظمی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 37-55

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی مقایسه‌ای تأثیر داستان‌های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بی‌جان بر مشارکت و همکاری کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر است. روش پژوهش طرح تک آزمودنی از نوع طرح AB است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلابه سندرم آسپرگر در شهر تهران است و با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 4 کودک مبتلابه اتیسم با عملکرد بالا به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو ـ نسخه فارسی

فرشته باعزت؛ احمد احمدی قوزلوجه

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 57-76

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. 612 نفر (271 مذکر و 341 مؤنث) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 90-1389 به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و ترجمه فارسی پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی برنامۀ مداخلهای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثر‌بخشی آن بر نشانه‌های اختلال نارسایی توجه‌-‌بیش-فعالی

الهام حکیمی راد؛ غلامعلی افروز؛ احمد به پژوه

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 77-96

چکیده
  پژوهشحاضر با هدفطراحی برنامۀ آموزش بازداری پاسخ و بررسی تأثیر آن بر نشانههای اختلالنارسایی توجه­—بیش­فعالی کودکان انجام شد. روشپژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعۀ آماری شامل همهکودکان دارای اختلال نارسایی توجه­-­بیش­فعالی سنین هفت تا 11 سال شهر تهران بودکه به بیمارستانتوانبخشی رفیده مراجعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر بخشی آموزش مثبت‌نگری بر افزایش شادکامی و سخت‌رویی مادران دارای فرزند نابینا

زهرا غلامی حیدرآبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علی دلاور؛ عبدالله شفیع آبادی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 97-116

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه گروهی آموزش مثبت‌نگریبر افزایش شادکامی و سخت‌رویی مادران دارای فرزند نابینا بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروهکنترل بود. جامعه آماری شامل همهمادران دارای فرزند نابینا شهر تهران بود که فرزندان‌شان در مدارس نابینایان مشغولبه تحصیل بودند. نمونه شامل 30 نفر از مادران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

محمدمهدی تیموری آسفیچی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو؛ فریبا خوشبخت

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 117-137

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی شهر شیراز بود. این پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی بالای 16 سال دوره متوسطه شهر شیراز  بود. نمونه‌های پژوهش 160 دانش‌آموز(80 دانش‌آموز  با کم‌توانی‌ذهنی و 80 دانش‌آموز  بدون کم‌توانی‌ذهنی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر آموزش حالت‌های ذهنی بر نظریه‌ذهن دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

مهدی عبداله‌زاده رافی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ مریم حسن‌زاده اول؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ عباسعلی یزدانی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 123-158

چکیده
  نظریه ذهن توانایی پیش­بینی و شرح دادن رفتار خود و دیگران با توجه به حالت‌های ذهنی است و برای برقراری تعاملات اجتماعی ضروری است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهند کودکان کم‌توان ذهنی در نظریه ذهن با نارسایی و تحول نایافتگی روبرو هستند. پژوهش حاضر، در پی بررسی اثر آموزش حالت‌های ذهنی بر نظریه ذهن دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه زاهدان

حسین جناآبادی؛ مهدیه سرحدی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 159-170

چکیده
    پژوهش حاضر باهدفمقایسههوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دوره متوسطه شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 91-90 انجام شد.روش پژوهش از نوعمقطعیمقایسه‌ای بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی تعداد240دانش‌آموزتیزهوش و عادی دوره متوسطه شهر زاهداناز طریق پرسشنامه‌هایهوش هیجانی و سبک دلبستگی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقاله شناسی 15 شماره فصلنامه افراد استثنایی

معصومه بابامحمدی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1393، صفحه 200-201

چکیده
  فهرستی ار تمام مقالات چاپ شده در فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی  بیشتر