دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1393 
6. اثر بخشی آموزش مثبت‌نگری بر افزایش شادکامی و سخت‌رویی مادران دارای فرزند نابینا

صفحه 97-116

زهرا غلامی حیدرآبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ علی دلاور؛ عبدالله شفیع آبادی


7. مقایسه قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان با و بدون کم‌توانی‌ذهنی

صفحه 117-137

محمدمهدی تیموری آسفیچی؛ شهلا البرزی؛ قربان همتی علمدارلو؛ فریبا خوشبخت


8. اثر آموزش حالت‌های ذهنی بر نظریه‌ذهن دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

صفحه 123-158

مهدی عبداله‌زاده رافی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ مریم حسن‌زاده اول؛ معصومه پورمحمدرضای تجریشی؛ عباسعلی یزدانی