کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 9
4. تأثیر جایگاه شغلی و تحصیلات بر کیفیت زندگی والدین دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

دوره 4، شماره 13، بهار 1393، صفحه 103-118

مجید امیدی خانکهدانی؛ شهلا البرزی


5. اثربخشی آموزش کسب معنا بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیازهای ویژه

دوره 3، شماره 10، تابستان 1392، صفحه 75-92

منصور سودانی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ ضرغام ضرغامیان


6. سهم خودکارآمدی، عزت نفس و انگیزش پیشرفت در پیش‏بینی کیفیت زندگی معلولین جسمی

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 145-170

صغری طاهری؛ اعظم مرادی؛ سحر پژوهش


7. اثربخشی نشست گروهی بر کیفیت زندگی و بهبود روابط خانوادگی در کودکان دارای کم‏توان‎ذهنی

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 75-92

حسین قمری گیوی؛ عظیمه السادات سید برزگر سقزچی؛ مقصود نادر پیله رود


8. اثربخشی امید درمانی بر بهبود افسردگی و ابعاد کیفیت زندگی مادران کودکان کم‏توان‎ذهنی

دوره 3، شماره 9، بهار 1392، صفحه 93-110

ملیحه شهرستانی؛ ابوالفضل کرمی؛ محسن دوستکام؛ امیرحسین علی محمدی