101. مقایسۀ سطوح مختلف درک خواندن در دانش‏آموزان با آسیب بینایی و عادی پایۀ چهارم ابتدایی

علی اصغر کاکو جویباری؛ هاجر شعاعی؛ طیبه محتشمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 55-70

چکیده
  هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی سطوح درک خواندن در دانش‏آموزان آسیب دیدۀ بینایی پایه چهارم ابتدایی و مقایسه آن با دانش‏آموزان هم پایه عادی بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع زمینه‏ای و با استفاده از آزمون دفترچه‏های استاندارد شده بین‏المللی پرلز (2006) انجام گرفت. 27 نفر از دانش‏آموزان نابینا پایه چهارم ابتدایی مدارس استثنایی ...  بیشتر

102. رابطه ی بین باورهای‏ معرفت شناختی و خودکارآمدی تدریس در معلّمانِ دانش آموزان با نیازهای ویژه

کاظم برزگر بفرویی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1394، ، صفحه 55-71

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.3605

چکیده
  باورهای معلّم در مورد ماهیت دانش و دانستن نقش مهمی در رفتارهای او و متعاقباً باورها و یادگیری دانش آموزان دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین باورهای‏ معرفت شناختی و خودکارآمدی تدریس در معلّمانِ دانش آموزان با نیازهای ویژه بود. تعداد 84 نفر از معلّمان شاغل در مدارس استثنایی و ناتوانی های یادگیری مورد آزمون قرار گرفتند. به دلیل ...  بیشتر

103. بررسی اثربخشی تکرار گفتار بر پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز در میان کودکان اتیستیک

فرنوش فراهانی سپهر؛ ژانت هاشمی؛ شهلا پزشک

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1393، ، صفحه 57-72

چکیده
  ازآنجاکه پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز، از مشکلات برجسته کودکان اتیستیک محسوب می‌شوند، این پژوهش، به بررسی اثربخشی تکرار گفتار بر کاهش پژواک گویی و رفتارهای چالش انگیز کودکان اتیستیک پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی با طرح AB است. نمونه آماری، 3 دانش‌آموز پسر اتیستیک بودند که در مدرسه استثنایی پسرانه بشارت شهر تهران تحصیل ...  بیشتر

104. پیش بینی عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی بر اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنان

مهرزاد رمضانلو؛ فریبرز درتاج

دوره 6، شماره 24 ، زمستان 1395، ، صفحه 57-80

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.7529

چکیده
  هدف بررسی رابطه عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی ، سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها و پیش بینی عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی بر اساس دو متغیر دیگر می باشد. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه متشکل از کلیه مادران دارای کودک با ناتوانی جسمی – حرکتی در شهر تهران در سال 1394 می باشد. تعداد 150 نفر از مادران ...  بیشتر

105. خود‌جرحی بدون‌خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی: انگیزه‌ها و احتمال خودکشی

حمید خانی پور؛ احمد برجعلی؛ محمدرضا فلسفی نژاد

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1395، ، صفحه 59-79

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5281

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه­ها و انگیزه‌های خودجرحی بدون خودکشی و تعیین ارتباط خودجرحی بدون خودکشی با احتمال خودکشی در نوجوانان بزهکار و نوجوانان با سابقه بدرفتاری دوران کودکی. به این منظور تعداد 238 نوجوان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت­کنندگان به فهرست رفتارهای خودجرحی بدون خودکشی، سیاهه کارکردهای خودجرحی و مقیاس ...  بیشتر

106. اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب مادران دارای فرزند اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

مهدی زمستانی؛ زلیخا قلی زاده؛ مریم علایی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1397، ، صفحه 61-84

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.25533.1638

چکیده
  وجود فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش ­فعالی در خانواده‌ها می‌تواند منجر به افسردگی و اضطراب مادران، احساس ناتوانی در ایفای نقش والدینی و احساس عدم کفایت در امر تربیت فرزند در خانواده ­های این کودکان شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و اضطراب مادران دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/بیش ...  بیشتر

107. مقایسه میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس و ادراک حمایت های اجتماعی به شیوه شناختی رفتاری بر ابعاد کیفیت زندگی مادران کودکان با اختلال طیف اُتیسم

فرزانه غنیمی؛ اصغر دادخواه؛ عصمت دانش؛ صادق تقی لو

دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1398، ، صفحه 73-99

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.47587.2062

چکیده
  اختلال طیف اُتیسم نوعی اختلال عصبی رشدی است که با نقص پایدار در تعاملات اجتماعی و ارتباط و همچنین رفتار‌های تکراری و ویژه مشخص می‌شود. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی برنامه‌های مداخله‌‌ای مبتنی بر مدیریت استرس و مدیریت ادراک حمایت‌های اجتماعی به شیوه شناختی-رفتاری برکیفیت زندگی مادران دارای فرزند با اختلال طیف اُتیسم بود. روش پژوهش، ...  بیشتر

108. بررسی مبانی نظری رویکرد جداسازی در آموزش و پرورش استثنایی ایران

مجید قدمی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1391، ، صفحه 77-98

چکیده
  این مقاله مبانی نظری رویکرد جداسازی در آموزش و پرورش را می‌کاود و با تبیین مبانی فلسفی این رویکرد، اصول تربیتی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و با ژرف‌نگری در این مبانی و اصول، مکتب فلسفی را که در بروز رویکرد جداسازی نقش اساسی داشته معرفی می‌کند. در این پژوهش توصیفی و تحلیلی از منابع مختلف حاوی نظریات و مستندات فلسفی و تاریخی صاحب‌نظران ...  بیشتر

109. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه‌های اختلال‌های‌ رفتاری برون‌نمود در دانش‌آموزان

طیبه یگانه؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ محمد رضا زربخش

دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1392

چکیده
  با توجه به تأکید متخصصان بر انجام مداخله‌های بهداشت روان برای کودکان دبستانی به منظور پیشگیری اولیه، درمان و توسعه بهداشت روان؛پژوهش حاضربا هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی با شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه­های اختلال­های­ رفتاری برون‌نمود در دانش­آموزان انجام شد.روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش­آزمون­-پس­آزمون ...  بیشتر

110. تأثیر روش آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان در کودکان اتیستیک

کامبیز پوشنه؛ نجمه صیام پور؛ مهیا عابدی کوپایی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1393، ، صفحه 47-64

چکیده
  این پژوهش بررسی تأثیر آموزش تقلید متقابل بر بهبود نشانگان کودکان اتیستیک بود. روش پژوهش آزمایشی دارای طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 24 کودک اتیستیک (30 تا 54 ماهه)از یک مرکز توان‌بخشی و نگهداری کودکان اتیستیک انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه آزمایش ...  بیشتر

111. تأثیر تکنیک خودآموزش‌دهی در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان

فرزانه امراللهی بیوکی؛ عباسعلی حسین خانزاده

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1396، ، صفحه 53-73

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20839.1532

چکیده
  نارساخوانی رایج‌ترین مقوله ناتوانی یادگیری است که به تأخیر و نارسایی در توانایی خواندن مربوط می‌شود و با نارسایی قابل ملاحظه در پیدایش مهارت‌های شناخت واژگان و فهم مطالب خوانده‌شده مشخص می‌شود. براین اساس هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تکنیک خودآموزی بر مهارت‌های خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان با نشانگان نارساخوانی بود. ...  بیشتر

112. اثربخشی برنامه آموزش حس عدد بر بهبود مهارت‌های عددی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دیرآموز پایه اول ابتدایی

کامبیز پوشنه؛ صدف نیکنام

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1398، ، صفحه 55-70

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.27921.1690

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی برنامه آموزش حس عدد بر بهبود مهارت‌های عددی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دیرآموز پایه اول دبستان پرداخته است. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و از میان دو مدرسه ویژه دانش‌آموزان مرزی منطقه ۷ شهر تهران، ۲۰ دانش‌آموز ...  بیشتر

113. مقایسه عملکرد کودکان با و بدون اختلال‌های یادگیری در مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان

اسحق رحیمیان بوگر؛ محمود نجفی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1395، ، صفحه 56-80

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد دانش آموزان با و بدون اختلال‌های یادگیری در مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر کودکان ‌بود. روش پژوهش علی-مقایسه ای بود. از این رو با نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 45 دانش آموز دارای اختلال‌های یادگیری با 45 نفر دانش آموز بدون اختلال یادگیری پرسش نامه داده های جمعیت‌شناختی و مقیاس تجدید نظر شدۀ هوشی وکسلر ...  بیشتر

114. پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو ـ نسخه فارسی

فرشته باعزت؛ احمد احمدی قوزلوجه

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1393، ، صفحه 57-76

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی پرسشنامه کمبود توجه / بیش فعالی دانشجویان نادو در بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. 612 نفر (271 مذکر و 341 مؤنث) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 90-1389 به روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و ترجمه فارسی پرسشنامه ...  بیشتر

115. مقایسۀ مسئولیت‌پذیری بین خواهران و برادران دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی و عادی

قربان همتی علمدارلو؛ صدیقه رضایی دهنوی؛ محمد مهدی تیموری

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1392، ، صفحه 57-74

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مسئولیت‌پذیری بین خواهران و برادران دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی و عادی صورت گرفت.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خواهران و برادران نوجوان12-18 ساله دانش‌آموزان با کم‌توانی‌ذهنی و عادی شهر شیراز بودند که از بین آن‌ها نمونه‌ای به حجم 170 نوجوان 12-18 ساله( 80 نفر از آن‌ها خواهر یا برادر با کم‌توانی‌ذهنی داشتند ...  بیشتر

116. مقایسه نارسایی هیجانی، خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی

هیوا محمودی؛ محسن جلالی؛ فایق احمدی سلیمانیه

دوره 8، شماره 31 ، پاییز 1397، ، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.25826.1645

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه نارسایی هیجانی، خود دلسوزی و سبک های شوخ طبیعی بین والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین کودکان کم توان ذهنی (160=N) و والدین کودکان عادی شهرستان سقز بودند که از بین آنها 80 نفر والد کودکان کم توان ذهنی به شیوه دردسترس و 80 نفر والد کودکان ...  بیشتر

117. افزایش سازگاری دانش‌آموزان نابینا از راه مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری

فرزانه ناهیدپور؛ منصور علی حمیدی؛ خدیجه زمانلو؛ مجید قلخانی

دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1392، ، صفحه 61-74

چکیده
  یکی از مهمترین مشکلات افراد نابیناعدم سازگاری آن‌ها با ناتوانی‌شان است. اگر فرد نابینا نتواند با شرایط خود و محیطش سازگار شود، احساس عدم امنیت و ناکامی خواهد کرد که همین امر می‌تواند باعث بروز رفتارهای ناسازگارانه در او شود. از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی- عاطفی- رفتاری بر افزایش سازگاری دانش ...  بیشتر

118. شیوع نشانه‌های اختلال‌نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی در دانش‌آموزان تیزهوش دورة راهنمایی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال90- 1389 

بهشته نیوشا؛ کامران گنجی؛ مریم ستوده

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1391، ، صفحه 61-94

چکیده
  پژوهش حاضر برای بررسی میزان شیوع نشانه­های اختلال­­­نارسایی­توجه­/بیش­فعالی در دانش­آموزان تیزهوش استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی (همة­گیرشناسی) بود. جامعة آماریرا 34529 نفر دانش­آموز مدارس راهنمایی دولتی و غیر انتفاعی  استان کهگیلویه و بویراحمد که در سال تحصیلی 90-1389 به تحصیل اشتغال ...  بیشتر

119. تعریف و مفهوم‌سازی نیازهای ویژه، شناسایی و اولویت‌بندی پژوهشی گروه‌های با نیازهای ویژه

علی فرهودیان؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ ماندانا صادقی؛ محمد اسمعیل ساوری؛ لیلا سلیمانی نیا؛ حمیدرضا مقامی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1394، ، صفحه 62-77

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1639

چکیده
  این پژوهشبا هدف شناسایی مشکلات گروه‌هایدارای نیازهای ویژه در ابعاد روانی، اجتماعی، معنوی و جسمی در ایران انجامشد. این پژوهش کیفی با روش نظریه زمینه­ای اجرا شد. در این پژوهش نخست پس از بررسی و مطالعة متون و مرور منابع موجود درسراسر دنیا 10 گروه به عنوان افراددارای نیازهای ویژه منظور شده و 100 نفر از این افراد یا نزدیکان‌شان، براساس ...  بیشتر

120. اثربخشی روش مداخلهای تحریک حسی بر بهبود میزان مهارتهای حرکتی در دانشآموزان کم‌توان‌ذهنی با اختلال هماهنگی رشدی

مختار ملک پور؛ علی اصغر دادمهر؛ امیر قمرانی

دوره 4، شماره 14 ، تابستان 1393، ، صفحه 63-82

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر تحریک حسی بر بهبود مهارت‌های حرکتی (ظریف و درشت) دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر با اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی آموزش‌پذیر شهر اصفهان در دوره ابتدایی بودند که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

121. نقش میانجی ارتباط بین والد-کودک، منبع کنترل و عملکرد تحصیلی در رابطه بین اختلال نارسایی توجه - بیش‌فعالی و افسردگی کودکان

نورعلی فرخی؛ منصور حرفه دوست؛ اسماعیل خیرجو؛ مجتبی سلم آبادی؛ زهرا فیض الهی

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1394، ، صفحه 65-86

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1462

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی متغیرهای محیطی (ارتباط والد-کودک)، منبع کنترل و عملکرد تحصیلی به منظور تبیین افسردگی کودکان با اختلالنارسایی توجه - بیش‌فعالی  بود.  بعد از غربالگری کودکان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی مقیاس های مدیریت رفتاری و تنیدگی والدگری  به عنوان نشان‌گرهای مربوط به رابطه والد-کودک و مقیاس اختلالنارسایی ...  بیشتر

122. بررسی مقایسه‏ای اثربخشی آموزش‏های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت نفس زنان با معلولیت جسمی ـ حرکتی 35-18 اصفهان سال 1387

اعظم مرادی؛ صدیقه رضایی دهنوی

دوره 2، شماره 5 ، بهار 1391، ، صفحه 65-98

چکیده
  هدف: هدف این تحقیقبررسی و مقایسۀ اثربخشی آموزش‏های گروهی عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت بر عزت نفس زنان با معلولیت جسمی ـ حرکتی شهر اصفهان بود. روش:طرح تحقیق نیمه تجربی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ اعضای زن 35-18 سالۀ تشکل غیردولتی جامعۀ معلولان شعبۀ شهر اصفهان بود. برای نمونه‏گیری 80 نفر از جامعه آماری به طور تصادفی انتخاب شدند ...  بیشتر

123. اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی در کودکان با اختلال‌های طیف درخودماندگی

پرویز شریفی درآمدی

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1392، ، صفحه 67-82

چکیده
  کودکان با اختلال­های طیف درخودماندگی دشواری­های جدی در شناسایی، توصیف و تنظیم احساسات خود و دیگران را تجربه می­کنند. پژوهش در زمینۀ شناسایی مؤثرترین راهبردها برای حل این مشکل قابل‌تأمل است. پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر مداخله مهارت­های اجتماعی گروهی بر نارسایی هیجانی پسران با اختلال­های طیف درخودماندگی 10 تا 12 سال انجام ...  بیشتر

124. رابطه بین تاب‏آوری و رضایت‏مندی شغلی در میان معلمان مدارس عادی و استثنایی شهر تهران

صغری ابراهیمی قوام

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 67-82

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط میان تاب آوری و رضایت‏مندی شغلی، تحقیقی کاربردی و به روش همبستگی میان معلمان مدارس عادی و استثنایی منطقه 18 شهر تهران در سال تحصیلی 1388-1389 با حجم نمونه 270 معلم زن و مرد (135 معلم مدارس عادی و135 معلم مدارس استثنایی) انجام شده و این انتخاب تصادفی صورت گرفته و آنها به دو پرسشنامه تاب آوری و رضایت‏مندی شغلی هرزبرگ پاسخ ...  بیشتر

125. کشف آسیب های زیرمنظومه خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و بررسی اثربخشی درمان رابطه والد- فرزند بر مشکلات کشف شده و توانمندسازی این خانواده ها، یک مطالعه ی ترکیبی

آرمان عزیزی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ رضوان جزایری؛ امید عیسی نژاد

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1397، ، صفحه 69-100

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31239.1759

چکیده
  هدف پژوهش حاضر کشف آسیب های زیرمنظومه های زوجی، والدینی و همشیرها در خانواده های دارای فرزند مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و بررسی اثر بخشی درمان رابطه‌ی والد- فرزند بر مشکلات کشف شده و توانمندسازی این خانواده هاست. این پژوهش از نوع ترکیبی(کیفی- کمی) است. قسمت اول پژوهش به صورت کیفی است که با روش پدیدارشناسی انجام شده است. نمونه ...  بیشتر