51. مقایسه تأثیر روش‎های چندحسی فرنالد و ادراک دیداری فراستیگ بر اصلاح عملکرد خواندن دانش‏آموزان نارساخوان

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ مریم غفوری آثار؛ خسرو رشید

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1392، ، صفحه 21-32

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر دو روش آموزشی چندحسی و فراستیگ بر اصلاح عملکرد خواندن دانش‏آموزان نارساخوان پسر دوم ابتدایی شهر همدان انجام شد. آزمودنی‌ها 45 نفر از دانش‏آموزان نارساخوان پایه دوم ابتدایی مدارس پسرانه شهر همدان بودند که از این تعداد 15نفر در گروه آزمایشی چندحسی فرنالد و 15نفر در گروه آزمایشی ادراک دیداری فراستیگ قرارگرفته ...  بیشتر

52. اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس فرزندپروری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی مادران کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

خدیجه شیرالی نیا؛ حدیث عبدالهی موسوی؛ رضا خجسته مهر

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.26885.1695

چکیده
  والدین دارای کودک دارای اختلال طیف اتیسم در بزرگ‌کردن فرزند خود با چالش‌های زیادی مواجه هستند. طبق پژوهش‌ها این والدین در مقایسه با والدین کودکانی که معلولیت‌های دیگر دارند استرس فرزندپروری بیشتری را تجربه می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس فرزندپروری و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی ...  بیشتر

53. مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی

جلال کلانتری؛ سیامک سامانی؛ غلامعلی افروز؛ ژاله رفاهی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 21-35

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.13980.1387

چکیده
  چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوندکودکان کم توان ذهنی بود. طرح ‌پژوهش، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیة والدین کودکان کم توان ذهنی شهرهای شیراز، مرودشت و فسا در استان فارس بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری گروه های در دسترس شامل150 نفر از والدین ...  بیشتر

54. بررسی نگرش والدین و معلمان در مورد نحوۀ جاگماری آموزشی دانش‏آموزان تیزهوش دورۀ راهنمایی شهر رشت در سال 90-1389

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ قربان همتی علمدارلو؛ محسن بابایی؛ زینب بابایی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 23-54

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش‏های والدین و معلمان دانش­آموزان تیزهوش در ارتباط با دو شیوه آموزشی تلفیقی و جداسازی شده صورت گرفت. روش پژوهش از نوع کاربردی و شیوۀ انجام گرفتن آن زمینه‏ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه معلمان و والدین دانش‏آموزان تیزهوش دوره راهنمایی شهر رشت در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می‌داد که همه آنها به عنوان ...  بیشتر

55. تأثیر آموزش چندرسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی دانش‏آموزان پسر در خود مانده

داریوش نوروزی؛ احمد احمد زاده بیانی؛ نجمی آقا براتی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1390، ، صفحه 23-52

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دو نوع روش تدریس سنتی و چندرسانه‏ای را بر میزان یادگیری و یادداری درس ریاضی سال پنجم ابتدایی دانش‏آموزان در خود مانده بوده است. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمه تجربی است. به این منظور نمونه‏ای شامل 8 نفر از دانش‏آموزان اتیستیک پسر پایه پنجم ابتدایی با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب ...  بیشتر

56. بررسی توانایی‌های نیمکره راست و چپ مغز دانش‌آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری

فاطمه ترابی؛ ژانت هاشمی آذز؛ علیرضا مقدس؛ آرش مانی

دوره 6، شماره 21 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 23-58

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.5280

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندی‌های نیمکره راست و چپ مغز دانش‌آموزان تیزهوش با و بدون اختلال یادگیری انجام شد. این پژوهش علی- مقایسه‌ای بر روی 23 دانش‌آموز تیزهوش با اختلال یادگیری (17 دختر و 6 پسر) و 29 دانش‌آموز تیزهوش (16 دختر و 13 پسر) در پایه­های سوم تا پنجم دبستان شهر شیراز انجام شد. به منظور شناسایی شرکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

57. اثربخشی بسته توانبخشی شناختی آرام بر بهبود کارکردهای اجرایی بر اساس ارزیابی‌های رفتاری کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه

مهدیس مقصودلو؛ وحید نجاتی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 9، شماره 33 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.31691.1769

چکیده
  کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی معمولاً نقص در کارکردهای اجرایی دارند. این پژوهش در نظر دارد به بررسی اثر توانبخشی ترمیمی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای نشانه‌های نارسایی توجه/بیش فعالی پیش از سن مدرسه بپردازد. در مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی حاضر از طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. ...  بیشتر

58. بررسی رابطه‌ی بین سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی در مدرسه با نظر به نوع مدرسه موردمطالعه: مقایسه دانش‌آموزان مدارس عادی و تیزهوش شهر سنندج

هوشنگ گراوند؛ فاطمه عبدلی؛ عبداله محمدی؛ سعیده سبزیان؛ سعیده سبزیان

دوره 11، شماره 44 ، دی 1400، ، صفحه 25-6

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2022.60257.2310

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ارتباط میان سرمایه روان‌شناختی و کیفیت زندگی در مدرسه، با نظر به نوع مدارس موردمطالعه، به روش پس رویدادی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه تیزهوش و عادی شهر سنندج بود که در سال تحصیلی 98-1397 ثبت‌نام کرده بودند. حجم نمونه برای جامعه دانش‌آموزان تیزهوش برابر با 118 و برای دانش‌آموزان ...  بیشتر

59. مقایسه تأثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجرایی دانش آموزان با نارسایی توجه و عادی

ملیحه سادات کاظمی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1394، ، صفحه 26-40

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1637

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجرایی دانش آموزان پسر 9 تا 11 ساله با نارسایی توجه و عادی ، در شهر اصفهان بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون­ـ­پس­آزمون با گروه‌های کنترل بود. روش نمونه­گیری دو مرحله­ای  بود. نمونه نهایی شامل 20 پسر با نارسایی توجه (10 کودک گروه آزمایش و 10 کودک گروه کنترل اول) و 9 ...  بیشتر

60. مدل‌یابی ساختاری سبک های دلبستگی به خدا ،تاب آوری و سلامت روانی در والدین دارای کودکان نارسایی‌های رشدی و هوشی

شهروز نعمتی؛ فرناز مهدی پور مارالانی

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1395، ، صفحه 26-40

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی ساختاری سبک های دلبستگی به خدا ،تاب آوری و سلامت روانی در والدین دارای کودکان نارسایی-های رشدی و هوشی بود، طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای کودکان نارسایی‌های رشدی و هوشی شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 در دوره ابتدایی بود. تعداد 200 نفر از این گروه از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند ...  بیشتر

61. مقایسه سلامت روان مادران دارای نوجوان با نیازهای ویژه و مادران دارای نوجوان عادی

حسین تقی زاده

دوره 3، شماره 12 ، دی 1392، ، صفحه 27-50

چکیده
  مادران کودک با نیازهای ویژه در مقایسه با مادرانی که فرزندشان هیچ مشکلی ندارند، تحت‌فشار بیشتری هستند و هنگامی‌که این کودکان به سنین نوجوانی می‌رسند، احساس ناتوانی بیشتری در قبال آن‌ها می‌کنند و درنتیجه سلامت روانی آن‌ها به خطر می‌افتد. هدف این پژوهش، مقایسه سلامت روان مادران نوجوان با نیازهای ویژه و سلامت روان مادران نوجوان ...  بیشتر

62. تجربه‌های زندگی و عوامل مورد استفاده مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی برای بخشیدن دیگران

شهروز نعمتی؛ باقر غباری بناب

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1394، ، صفحه 27-40

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1458

چکیده
  پژوهش حاضر تجربه­های زیستی و عواملی که مادران ایرانی دارای فرزند کم­توان ذهنی برای بخشیدن دیگران به­کار می­گیرند را مورد بررسی قرار داده است.  برای رسیدن به این هدف، روش کیفی و نظریه برخاسته از داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 20 نفر از مادران دارای فرزند کم­توان ذهنی که برای تکمیل پرونده فرزند خود به سازمان آموزش پرورش رجوع ...  بیشتر

63. تأثیر ‌بازی‌های ‌آموزشی ‌رایانه‌ای بر‌انگیزش تحصیلی مفاهیم ریاضی دانش‌آموزان پسر با ناتوانی یادگیری ریاضی

رحیم مرادی؛ حسن ملکی

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1394، ، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1543

چکیده
   هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازی‌های ‌آموزشی رایانه‌ای بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی با  ناتوانی یادگیری ریاضی بود. به همین منظور با اجرای یک پژوهش آزمایشی از بین تمامی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی مدارس شهر خرم آباد، 40 نفر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی به دوگروه آزمایش وکنترل ...  بیشتر

64. بررسی اثر آموزش مدیریت به مادران بر بهبود شیوه‏های فرزندپروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان

طاهره بهمنی؛ حمیده علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 27-44

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت به مادران برای بهبود شیوه‏های فرزند‏پروری و کاهش نشانه‏های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی فرزندان است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون و جامعه آماری کلیه دانش‏آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و والدین آنها در شهر بهبهان است. با انتخاب تصادفی26 مدرسه و با استفاده ...  بیشتر

65. بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون24-14 سال و مقایسۀ آن با سایر گروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر

محمد حداد کاشانی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ زهرا دورودیان

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1391، ، صفحه 27-42

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی ملاک‌های دوستی و دوست‏یابی افراد سندرم داون 14 تا 24 سال و مقایسه آن با سایرگروه‏های عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر مرکز توانبخشی ولی عصر تهران سال 89-88 صورت گرفت. روش:روش این پژوهش زمینه ای است. جامعۀ آماری: جامعۀ پژوهش کلیه افراد سندرم داون و عقب‏ماندۀ ذهنی آموزش‏پذیر 14 تا 24 سال مرکز ولی عصر در سال تحصیلی ...  بیشتر

66. رابطه الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دانش ‏آموزان با اختلال اوتیسم

رقیه اسدی گندمانی؛ فرنگیس کاظمی؛ ابراهیم پیشیاره؛ ژانت هاشمی آذر؛ عباس نسائیان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395، ، صفحه 27-48

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2016.7366

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش تعیین رابطه‏ ی الگوهای پردازش حسی با کارکردهای اجرایی در دانش‏ آموزان با اختلال اوتیسم از دیدگاه معلمان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 50 دانش ‏آموز با اختلال اوتیسم پس از بررسی ملاک‏ های ورودی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش الگوهای پردازش حسی از ...  بیشتر

67. پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نافرمانی مقابله‌ای

عباس ابوالقاسمی؛ فاطمه قائمی؛ مسلم عباسی؛ آرش عقیقی؛ حسن محمودیان

دوره 7، شماره 26 ، شهریور 1396، ، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.524.1008

چکیده
  ه در زمینه رابطه ابعاد خلق و خو با بازداری پاسخ در دانش­آموزان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله­ای شواهد محدودی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ابعاد خلق و خو در پیش‌بینی بازداری پاسخ در دانش­آموزان دارای نشانه‌های اختلال نافرمانی مقابله­ای بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر

68. مقایسه ادراک دیداری- فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان دارای اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری غیرکلامی و اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی

مریم زینلی؛ مهناز خسروجاوید؛ عباس ابوالقاسمی؛ مریم کوشا

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 27-61

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2021.60348.2314

چکیده
  با توجه به مشکلاتی که کودکان با نارسایی‌های عصب تحولی در پردازش‌های حسی با آن مواجه هستند؛ پژوهش حاضر باهدف مقایسه ادراک دیداری- فضایی و پردازش زمانی شنیداری در کودکان با اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری غیرکلامی و نقص توجه/ بیش‌فعالی انجام شد. روش تحقیق پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل کودکان دختر و پسر 9 تا 12 ساله مراجعه‌کننده ...  بیشتر

69. طراحی نرم آفزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های زبان بیانی، درکی وگفتاری دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون

کوثر بریهی؛ شهلا پاکدامن؛ غلامعلی افروز

دوره 6، شماره 24 ، اسفند 1395، ، صفحه 31-55

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20817.1530

چکیده
  چکیده : هدف : هدف از پژوهش حاضر ، طراحی نرم افزارآموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارت های زبان بیانی،درکی و زبان گفتاری در دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون، پیگیری با گروه آزمایش و کنترل است.20 دانش آموز آهسته گام با ...  بیشتر

70. تأثیر آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان با مشکلات رفتاری

عباسعلی حسین‌خانزاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.24319.1614

چکیده
  یکی از دلایل اصلی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان در مدارس، عدم توانایی تنظیم هیجان‌های مختلف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه آموزش توانایی خودنظم بخشی بر کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان با مشکلات سازش‌یافتگی بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش‌آموزان ...  بیشتر

71. تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

حمیده جهانبخش؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ عزت خداشناس

دوره 9، شماره 34 ، تیر 1398، ، صفحه 31-49

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2019.43185.2003

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف­پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی انجام شد. روش پژوهش، نیمه­آزمایشی و از نوع طرح پیش­آزمون- پس­آزمون- قالوآپ با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش­آموزان پسر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی شهر اهواز بود. از ...  بیشتر

72. مقایسه اثربخشی توان‌بخشی حافظة کاری به کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود کارکرد های اجرایی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

عباسعلی حسین‌خانزاده؛ مونا لطیف؛ محبوبه طاهر

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2018.21814.1558

چکیده
  نارساخوانی رایج­ترین نوع ناتوانی­های یادگیری است که حدود 80 درصد مشکلات یادگیری را در بر می­گیرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی توان‌بخشی حافظة کاری به کمک رایانه و روش چندحسی بر بهبود کارکرد­های اجرایی دانشآموزان مبتلا به نارسا­خوانی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. ...  بیشتر

73. ساختار علّی پیشایندها و پسایندهای سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور در دانش‌آموزان سرآمد دختر

سحر صوفی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ سعید قنبری

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 35-71

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.46269.2049

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای رفتارهای تسهیل‎گر/بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور در رابطه کمال‌گرایی و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان با بهزیستی تحصیلی و هیجان‌های پیشرفت د‌انش‎‌آموزان تیزهوش دختر انجام شد. ۴۰۰ دانش‌آموز به سیاهه شناختارهای کمال‌گرایی چندبعدی (کابوری، 2006)، سیاهه هیجان‌های پیشرفت (عبدالله‌پور، ...  بیشتر

75. اثربخشی داستان خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلال نارساخوانی

آیدا یحیی زاده؛ عباسعلی حسین خانزاده

دوره 5، شماره 20 ، دی 1394، ، صفحه 39-54

http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.6511

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش داستان‌خوانی بر افزایش انگیزش خواندن دانشآموزان نارسا‌خوان انجام شد.: پژوهش حاضر از نظر روش‌شناسی، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آزمایش و کنترل، بوده است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی شهر رشت در سال تحصیلی 93-1392 بودند که تعداد ...  بیشتر